Page 9 - februar
P. 9

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa

 2023 versenysorozat
    részvételt, csak egy versenyen indulnának,
    azon jelentkezőknek nem kell a sorozat
    külön díjazására elkülönített összeget befi-
    zetniük. Viszont, aki már úgy dönt, hogy
    nem fizeti be a különdíj extra díját, az ké-
    sőbb már csak abban az esetben változtat-
    hat rajta, ha egy versenyt hagyott ki, vagy
    egy versenyre nem fizette be a plusz díjat.
    Ebben az esetben a normál díjas verseny
    extra díjának kétszeresét kell megfizetnie.                                  versenyhorgászat
    A versenyekre csak előzetes nevezést foga-
    dunk el! Amennyiben a versenyre marad
    szabad hely, abban az esetben helyszíni ne-
    vezést is elfogadunk korlátozott számban.
      A versenyeken az általános szabályoktól
    eltérő rendszabályok is életbe léphetnek a
    szóban forgó horgászvíz adottságai, időjá-

                                       rási viszonyok, és a halfajok védelme
                                       érdekében.

                                       A VERSENYSOROZAT
                                       DÍJAZÁSÁNAK ELOSZLÁSA:
                                       A versenyek nevezési díja az alábbi
                                       elosztásban kerül levonásra:
                                         – A verseny nevezésekből befolyt
                                       teljes összeget a verseny fordulón-
                                       kénti díjazására fordítjuk.
                                         – Az extra befizetésekből befolyt
                                       összegek 2,5 szeresét a versenyso-
                                       rozat fődíjazásába kerül kiosztásra a
                                       díjazottak közt.
                                         A sorozatra befolyt összeget min-
                                       den verseny után közzé fogjuk tenni
                                       a SZPONZORAINK által megnövelt
                                       összeggel. Az erre elkülönített ösz-
                                       szeg az indulók számának függvé-
                                       nyében változik. Minél több nevező
                                       jelentkezik, úgy csökken személyen-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14