Page 6 - februar
P. 6

pergetőhorgászat www.horgaszkalandok.hu
     Az igazi pergető szezonban ritka a betlizés    álltunk és kerestük a megfelelő csalit. A rablások egyre ram nem más, mint egy kis bemutató a folyón. Már a
    erősödtek és gombamód szaporodtak, megkeserít-  partra való lejutás sem volt egyszerű, hiszen az autó
    ve büszkeségünket, ugyanis teljes mértékben a nád-  oldalán, néha akkorát durrantak az ágak, hogy mi is
    fal előtt rabolt a süllő és éjfélkor már ott tartottunk, megijedtünk, mire sofőrünk csak néha hátranézett
    hogy már csak a wobbleres dobozt nem csatoltuk fel és egy „azt hittem vaddisznó” megjegyzéssel tovább
    a karabinerre, mégsem tudtuk egyetlen egy halat sem robogott, az egyelőre folyóra semmi jellel nem utaló
    felmutatni. Néha, amikor fejlámpáinkat felkapcsoltuk, rengetegben. Ami a szemünk elé tárult az nem volt
    a rablások megszűntek és súlyos percek teltek el, mire más, mint a paradicsom. Egy igazi horgászszív ekkor
    újráéledt a víz, egészen fél egyig, mikor is egy hatalmas dobban meg igazán, köszönhetően a természetvé-
    harcsafordulás vágott rendet a halak soraiban úgy, delmi körzetnek is talán, itt megmaradt az érintetlen
    hogy negyed óráig semmi nem történt. Már rég érez-  környezet, és ez igen csak tekintélyt parancsol az em-
    tem magam olyan fittnek mint akkor, adrenalin szin-  bernek. Bedőlt fák sokasága, partomlások igazi vad-
    tem az egekben járt, reméltem, nem akadunk a har-   víz, egy laza fütty és kézlegyintés hozott vissza a való-
    csába, ugyanis könnyű gumicsónakunkkal az akadók ságba, és már érkezett is az egyik tagja a „családnak”,
    sora felett esélyünk se lett volna. Biztonságérzetünket gond nélkül tudomásul véve, hogy szét szeretnénk
    javában fokozta még az is, hogy valamilyen állat törte nézni. Cserébe felraktuk a radart, de mint később ki-
    a nádat a parton. Unalomról szó sem volt!       derült, ő fejből jobban tudta a mederfenék minden
      Kettőkor hagytuk el a színteret a hajnalban bíz- apró törését és akadóját. Megmutatták, ki hol etet,
    va, amely be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, és akkor sincs gond, ha valaki nem ér rá lejönni, szí-
    ugyanis nagyon jót aludtunk. Reggel vendéglátónk vesen megcsinálja neki bárki más, csak egy telefon
    megjelent, és az elmaradhatatlan mellig felhúzott  és a dolog ezzel el van intézve. Ígéretesebbnél-ígére-
    melegítőalsóban betoppanva közölte, hogy a prog- tesebb helyek mellett hajóztunk el, megszólalni nem

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11