Page 5 - februar
P. 5

vakon nekivágni. A holtág több részből áll, amelyek Sokáig nem váratott magára az első rávágás! Igaz ez
    kisebb átvágásokkal vannak egymástól elválasztva, nem haltól származott, hanem egy kultúrált sporttárs-
    vannak hosszabb kanyarokkal tűzdelt szakaszai, de van tól, ugyanis egy bojlisnak beleakadtam a cuccába, mi-
    olyan része is, amely egy kb. kilométeres hosszúságú után „jól észrevehető” helyről horgászott, és gyorsan
    egyenes. A holtág-rendszerből nyerik a vizet nyáron a tanúbizonyságot tett, mind a gyorsaságáról, mind ar-
    közeli földek locsolásához, amely néha igencsak érde- ról, hogy valószínűleg nem most írja a doktori disszer-
    kes dolgokat szokott produkálni a vízszintre vonatkozó- tációját, ugyanis ami ott elhangzott akkor a tettemért,
    an, de nálunk ez annyira nem különös, hogy nem az ész - amelyet persze semmilyen rossz szándék nem vezé-
    érvek diktálnak, hanem a pénz.            relt részemről – nem épp az etika tankönyvében kere-
      Sajnos az is elmondható, hogy az utóbbi években sendő. Ez a kis malőr teljesen meggyőzött arról min-
    igencsak elhanyagolták ezt a területet. A víz nyáron ket, hogy estére tartogassuk az energiánkat, másrészt
    szinte csak csónakból horgászható, a rengeteg vízinö- meg, hogy ne villogjunk itt a pergető tudományunkkal,
    vény miatt, míg a medertérkép is igen érdekes képet hiszen ezen a környéken amúgy is ennek a kasztnak a
    mutat – mint utóbb kiderült a radar képéről – ugyan- tagjai ritkák, mint a fehér holló. Kissé keserű szájízzel
    is valahol szinte csempézni lehetne a mederfeneket gondoltunk a ránk váró megpróbáltatásokra, hogy mi
    olyan egyenes, de a kanyarokban a mélység megnő. lesz itt este ezen a döglött vízen.
    Illetve vannak olyan részek, ahol korábban fák voltak,  A gyors vacsora után vízre szálltunk, kellemes máju-
    ezek ma halaknak nyújtanak kiváló búvóhelyet. Az is si este volt, pergetés volt műsoron továbbra is, a part
    kiderült, bár ez elsőre látszott, hogy ide több napra ér- kiürült, így nem volt senki és semmi, ami megakadá-
    demes csak jönni.                   lyozhatta volna, hogy nagyot alkossunk. Arról, hogy él
      Első alkalommal mi is így tettünk, de a három nap a természet, nem kellett senkinek minket meggyőznie,
    kevésnek bizonyult, mégis elég volt ahhoz, hogy örökre ugyanis a szúnyogok rendesen szívták a vérünket. Las-
    ideláncoljon minket az a nyugalom, ami átjárja a tájat. A san besötétedett, és máris más arcát kezdte mutatni a
    tikkasztó napsütés, nem kímélt senkit, napok óta nem víz, mint amikor az ember álmosan ébred, és hirtelen
    látott senki halat, nem hogy fogott volna, bágyadtan rájön, hogy késésben van, mintha valami hatalmas lát-
    ültünk a csónakban és a víz teljesen döglöttnek tűnt hatatlan kéz, kavarta volna a vizet. Egyre gyakrabban
    a radar sem jelzett semmit, így a monoton „együttlé- pityeget a radar, amelyet az idő múlásával ki is kapcsol-
    tünk”-et az elektromos motorunk zaja, illetve szerény tunk. Elkezdett forrni a víz, egyszerűen nem lehetett a
    személyem törte meg, mikor kitaláltam, hogy ha már süllőrablások irányába dobni, ugyanis abban a pillanat-
    pergetőbotom az ölembe hever, dobálok vele párat. ban már máshol raboltak a tüskéshátúak, mi meg csak    pergetőhorgászat

 A Körösök varázsa                                Ha az ember megtalálja a sügereket,
      Az őszi csukák egyike                gyönyörű példányokba akadhat                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10