Page 4 - februar
P. 4

pergetőhorgászat www.horgaszkalandok.hu     Csodálatos ez a víz


     A Körösök varázsa


    Talán pár éve már, hogy jó helyen voltam jó idő-   Tavaly májusban jutottunk el arra a pontra, hogy addig
    ben, ami rám nem igazán jellemző. Ekkor leltem csak elméleti síkon, olyan sokszor felvetett ötleteket
    rá arra a „hálótársra” a neten, akinek köszön- tett is kövesse: le kell mennünk a Körösökre. Keres-
    hetően megismertem egy olyan helyet, amely nünk kellett valakit, aki tud segíteni ebben, hiszen a
    visszaadta a horgászatba vetett hitemet, nem megannyi holtág és a folyó ismerete nélkül a klasszi-
    beszélve arról, hogy az itt élő zárt, szűk közös-   kus szituáció forgott fenn, nevezetesen „mint elefánt a
    ség segítőkészsége kárpótolja az embert minde-    porcelánboltban”. Így ezt elkerülve, a tettek mezejére
    nért, és elfeledteti a horgászattal járó, manap-   lépve elektronikus levelek hada váltotta egymást az
    ság egyre gyakoribb problémákat. Lehetne ez is éterben, és a konkrétumok megbeszélése után, felvér-
    egy vízterület ismertetője, mégsem pumpálom tezve elindultunk ketten a vízi vadvilágba. A szerény ki-
    teli statisztikai adatokkal a cikkemet, mert nem alakítású horgásztanya, a Hármas-Körös vadsága, és a
    szeretnék görbe tükröt tartani az olvasó elé, és holtágak száma, mind-mind odavezetett, hogy meglel-
    sablon mondatokat papírra vetni, inkább csak is-   tem azt a civilizációtól távoli helyet, amely teljesen tö-
    mertetem a nagy magyar valóságot, hogy itt sem kéletes arra, hogy ha halat nem is fog az ember, mégis
    történnek csodák, de mégis hajtja valami az em-    a mindennapok gondjait félretéve kipihenheti magát.
    bert, hogy menjen, és keresse hobbija kiszemelt Az érkezés után a tanya mellett elterülő holtág-rend-
    áldozatait ezekben a halban egyre szegényebb szer mellett tettük le voksunk, hiszen a folyó rendesen
    vizekben.                       meg volt áradva, és semmi értelme nem lett volna így

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9