Page 7 - februar
P. 7

bírtunk, csak a motor érces hangja volt az, ami nem itt is képtelenség megfogni. Lassan végéhez közeledett
    illet a tájba.                    a vizuális orgia, az estét terveztük, és már tapasztalat-
      Itt is a ponty a sláger, és persze a sokat látott embe- tal a hátunk mögött, büszkén és izgatottan hasítottuk
    rek itt is a „bezzeg pár évvel ezelőtt” történettel kezdik a vizet az egy nappal azelőtti helyünkre, hogy reggel, a
    a mesélést, de kell ide idő és tudás rendesen, sőt a sze- horgásztanya uraként, megmutathassuk miként is kell
    rencse sem rossz, ha az ember mellé szegődik. Idegen- süllőt fogni.
    vezetőnk pont egy part menti akadó mellé mutogatva   Semmi változás nem történt az előző naphoz képest,
    mesélte, hogy előző évben, a rekkenő hőségben kesze- mégis hiányzott valami, ránk szállt az éj, és semmi nem
    gezve, hirtelen kapása volt. Erős húzása volt a halnak, történt. Ott ültünk értetlenül, és semmi. Hatalmasat
    lassú fárasztás után feltűnt egy pillanatra egy ezüstös betliztünk, ugyanis egész éjjel elvétve hallottunk egy-
    test a mélyből, és ekkor hatalmas meglepetés érte, épp két rablást, nem tudtunk semmilyen magyarázatot ta-
    egy márna vette fel a csaliját, amelyre rárabolt egy sül- lálni. Egyszerűen eltűntek a halak.
    lő, a tüskéshátú 8,6 kilót nyomott a mérlegen. De volt  Ez volt az első meghatározó élményem ezen a ví-
    olyan is, mikor szépen komótosan a folyón haladva, zen, mégsem vette el a kedvem, már ekkor eldőlt,
    lámpafény mellett egyszerűen a vízfelszínen raboltak hogy ez egy hosszú szerelem lesz, amely csak később
    a harcsák, senkitől sem zavartatva magukat, és szinte mutatja meg, mire is képes. Második alkalommal már
    farkasszemet nézve velük szippantották be a kisebb, sikeresebbek voltunk. Aztán lassan elszállt a nyár, be-
    felszínen rajcsúrozó halakat. Meg a régi szép idők, mi- köszöntött az ősz, és eljött a mi időnk, a rablóhalas
    kor a keszegsütéshez az alapanyag úgy érkezett, mint szezon! Újabb társakra leltünk, akik nem kezelik titok-
    ahogy az ember eldönti, hogy elmegy bevásárolni. Ez ként a gyerekkor óta összegyűlt tapasztalatokat, és
    már a múlt, de talán jobb lesz. Az utóbbi ínséges évek ismerve a holtág szinte minden zugát, hallal dicsérik
    után lassan jönnie kell egy jobbnak.         a napot.
      A tiszai szennyezés évében volt itt Kánaán, mert a  Nekik köszönhetem, hogy megtudtam, milyen jó
    halak megérezve a vészt felúsztak a Hármasra, jött is dolog lehelet finom pálcával sügerezni, és hittel csinál-
    boldog-boldogtalan, és vitték a halat mázsaszámra, de ni azt, amit szeretek, még akkor is, amikor már tényleg
    hát ki emlékszil már ilyenre, és végképp ki foglalkozik a józanész határát súrolja a kedvenc hobbim iránti alá-
                                                           pergetőhorgászat
    ezzel, senkit nem érdekel, ez egy ilyen ország. Balinok zatom. De ez egy másik történet…
    csoportja űzte a halakat, ezeket a rafinált ragadozókat                       N.B.
                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12