Page 13 - februar
P. 13

Egy eredményes


 paducozó technika                               Történetem gyermekkorom egyik legemléke-       pontyhorgászat
                               zetesebb napján játszódik, valamikor a ’70-es
                               évek végén. Olyan kisgyerek voltam, aki sokáig
                               csak az őt körülvevő játékokat ismerte, de ha-
                               mar ráérzett a horgászat varázsára. Mivel közel
                               laktam a Szamos partjához, időm nagy részét
                               ott töltöttem barátaimmal. Gyakran láttuk Pis-
                               ta bácsit, amint ereszkedett le a falu ösvényein,
                               széles vállán tartva botját és hátizsákját.


                               Az öreg a természet embere volt, a falutól mintegy
                               7 km-re élt magányosan és ideje nagy részét horgá-
                               szattal és vadászattal töltötte. Jól ismerte az összes
                               kanyargós utat a közeli dombságokban, erdőségek-
                               ben. A faluban csak akkor lehetett látni, amikor éle-
                               lemre volt szüksége és bebiciklizett a falu boltjába.
                               Annak ellenére, hogy magányosan élt, szimpatikus és
                               társaságot kedvelő ember volt, aki szeretett hantáz-
                               ni. A falu lakói Hazug Pistának nevezték el, mert sok-
                               szor olyan történetekkel állt elő, hogy még ő maga
                               se hitt benne. A horgászok és a vadászok körében
                               nagy népszerűségnek örvendett, mert sokszor hasz-
                               nos tanáccsal látta el az arra járókat. A vadászok sok-
                               szor felkérték, hogy segítsen a vadak felkutatásában,
                               mert mint már említettem ő ismerte a legjobban azt
                               a környéket.
                                Egy kora nyári reggelen elhatároztam, hogy meg-
                               keresem a Szamos partján az öreget, hátha eltanulok
                               tőle egy-két horgásztrükköt. Sokáig nem is kellett ke-
                               resnem, már kora reggel beült a házától kb. 50 m-re

                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18