Page 8 - marcius
P. 8

www.horgaszkalandok.hu


      A kiterjedt területen való
      etetés elmélete, számomra
      szorosan összefügg a „terülj
      asztalkám” módszerrel
   pontyhorgászat Igy etess
    nagy vizeken

    Egy nagy vízen, hogyan lehet behatárolt idő alatt, Az egyik előzmény, egy angol horgásztól származik,
    nagy pontyot fogni? Nos, lehet kedves Horgász-    akinek gondolkodása nagyban befolyásolt engem is,
    társak! Ezt Andris barátomnak, aki nagy ponty-    az évek során. Taktikája a következő volt: kenderrel és
    horgász hírében áll, sikerült is bebizonyítani. Az más magvakkal etetett, melyet szétszórt egy tenisz-
    utóbbi időben egy sor kapitális pontyot fogott, pálya nagyságú területen, ahelyett, hogy azt egy szűk
    hatalmas kiterjedésű vizeken. Az alábbi sorok területre koncentráltan tette volna. Ez a taktika, az én
    megpróbálják felfedni e siker titkát.         etetési stratégiámat is befolyásolta. Mégis a kiterjedt
                               területen való etetés gondolatának kialakulásában, a
    Egyik szakíró kollégám cikkében azt írta, hogy már meghatározó szerepet azok a problémák töltötték be,
    nem emlékszik, hol is találkozott először a „kiterjedt melyek a nagy tavi horgászataim során léptek fel.
    területen való etetés” fogalmával. A kiterjedt területen  Hogyan jutottam el a kiterjedt területen való ete-
    való etetés elmélete, számomra szorosan összefügg a tés fogalmához? Az első igazán nagy tavas horgásza-
    „terülj asztalkám” módszerrel – mely által a pontyot tomra (közel 500 hektáros tavon) 1996-ban, külföldön
    arra késztetjük, hogy figyelmét a csali felé fordítsa. került sor. Egy kétnapos pecára neveztem be, ahol a
    A kiterjedt etetés taktikája egy sor kapitális pontyot horgászhelyek kiosztása sorsolással történt. Tudják,
    hozott a számomra, kis és nagy vizeken egyaránt, itt- ez úgy van: azon a helyen horgászol, amit kihúztál. Az
    hon és idegenben is, és meg vagyok győződve arról, ilyen versenyeken, túl sokat nem kell problémáznunk
    hogy hasonló eredményeket hozhat akár Önöknek is, a halak lokalizációján, a szél irányán, a növényzet elhe-
    ha megfogadják tanácsaimat. A cikkében kollégám lyezkedésén vagy a pontyok szokásain, mert végül is itt
    megemlítette a kiterjedt etetés néhány előzményét. minden a szerencsén múlik, két nap alatt nem igazán

  8 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13