Page 10 - marcius
P. 10

jól bírja, tartósítószerek vannak benne és a ponty
                                  szemszögéből nézve sem „járnak” le hamar.
                                   Naiv pontyokat akarok fogni, akik bármit elfo-
                                  gyasztanak, amit adok nekik.
                                   A bármilyen összetételű bojli és a mindegy,
                                  hogy milyen szereléket használunk, teljesen hi-
                                  bás felfogás! Ezeknek az érveknek lehetett vol-
     www.horgaszkalandok.hu
                                  na valamilyen értéke 20-25 évvel ezelőtt, kis
                                  nyomásnak kitett vizeken, azonban ma, legtöb-
                                  ben már megismert pontyokat üldözünk inten-
                                  zíven horgászott vizeken. Az a nagy ponty, aki
                                  már többször is tapasztalhatta a kímélő matrac
                                  vendégszeretetét és a fokozott nyomást, az vá-
                                  logatós lesz és nem eszik meg akármit. Azért
                                  még akadnak buta halak is, de inkább a kevésbé
                                  horgászott vizekben. Legtöbben olyan tavakra
                                  járunk, ahol a sok horgász és a nagy nyomás mi-
                                  att, nem könnyű megfogni a halat, a horgászatra
                                  szánt idő korlátozott és a kondíciók is előnyte-
                                  lenek, mégis mi valami olyat akarunk fogni, ami
                                  megéri az erőfeszítést. Sok vízen a horgászstra-
                                  tégiánk minden részlete rafinált kell legyen, hogy
                                  már indulásból megnövelhessük esélyeinket.
                                   Egy jó minőségű etetőanyag, legjobb körül-
                                  mények közti megőrzése, problémát jelent a
                                  horgászatokon. Ha nem áll rendelkezésre egy
   pontyhorgászat gazdag csalikat használok. A jó csalétek azonban mind- is vannak: a száraz bojlik a végtelenségig bírják! Ha a
                                  hűtőszekrény, nyugodtan megbízhatunk a de-
                         Ezzel már nem
                                  hidratált bojlikban. Sok ideig elkerültem ezeket
                         lesz gondom
                                  a bojlikat, de most nem csak, hogy megbékél-
                                  tem velük, de arra is rájöttem, hogy előnyeik
    végig inkább a táplálás, nem pedig a vonzás elve sze- megszokott etetőanyaggá akarjuk alakítani, csak egy-
    rint fog felépülni. Néha elvesz két-három napot, hogy szerűen hidratálni kell, ott a parton, egy folyékony aro-
    meggyőzzem a halat arról, hogy az etetőanyag, amit ma segítségével. Hatalmas pontyokat sikerült fognom
    kínálok neki, lényeges része az ő természetes táplá- ilyen dehidratált bojlikkal, közülük az egyik egy 25 kg-
    lékának. Azonban tapasztalataim azt mutatják, hogy os tükörponty volt.
    a modern, tápláló etetőanyagok többségét elfogad- A kiterjedt területen való etetést tápértékben gaz-
    ják a halak, táplálékforrásként. Azonnal elfogyaszt- dag bojlikkal végzik, vagy újabban, tápértékben gazdag
    ják, ahogy észrevették és folyamatosan fogyasztani is bojlik és gyorsan ható aromás bojlik keverékével. A cél
    fogják. Az ilyen tápértékben gazdag bojlik jól
    működnek szinte már az első naptól, de leg-   Legtöbben közülünk
    jobban, a második vagy harmadik naptól kez-   már megismert pontyo-
    dik kifejteni hatásukat. Egy folyamatos, hosz- kat üldözünk intenzíven
    szantartó vonzalmat gyakorolnak a halakra,  horgászott vizeken
    ami azt jelenti, hogy a pontyok elismerik, mint
    táplálékforrást. A legjobb minőségű bojlik ese-
    tében a vonzalom abból adódik, hogy azok a
    vízzel érintkezve, a természetes táplálék jeleit
    bocsátják ki magukból.
      A külföldi vizeken történő horgászatok al-
    kalmával (kevés az idő és drága a kint tartózko-
    dás) nagy a kísértés, hogy alacsony tápértékű,
    magas vonzó képességgel rendelkező ete-
    tőanyagokra alapozzunk. Ezeket általában há-
    rom meggondolás alapján szokás kiválasztani.
      Költség. Egy teherautónyi bojlit akarok vá-
    sárolni, ezért olcsónak kell lennie.
      Kényelem. Egy hetet fogok a vízparton töl-
    teni, tehát olyan bojlikra van szükségem, ami

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15