Page 4 - marcius
P. 4

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa

    2023 versenysorozat

     www.horgaszkalandok.hu

    Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing- sorozat külön díjazására elkülönített összeget befizet-
    Első Úszós Horgászkupa Versenysorozat megál-   niük. Viszont, aki úgy dönt, hogy nem fizeti be a külön-
    modója. A 2023-as év egy mérföldkő a verseny-     díj extra díját, az később már csak abban az esetben
    sorozatunk életében. Minden évben más és más változtathat rajta, ha egy versenyt hagyott ki, vagy egy
    kihívásokkal kell szembenézni versenyzőként és versenyre nem fizette be a plusz díjat, ebben az eset-
    szervezőként is. Próbálunk a lehető legjobb fel-   ben a normál díjas verseny extra díjának kétszeresét
    tételeket, és legjobb díjakat biztosítani a verse-  kell megfizetnie.
    nyen részvevő horgászaink részére!           A versenysorozaton való részvételi díj 35.000 forint,
                               amelyet akár több részletben is ki lehet fizetni. Ezt az
    Már két és fél évnyi sikeres úszós versenyévadot bo- összeget azoknak a versenyhorgászoknak kell kifizet-
    nyolítottunk le. Sok-sok tapasztalattal lettünk gazda- nie, akik a különdíjazásból is szeretnének részesedni.
    gabbak, versenysorozatunk méltán nevezhető Ma-  Az általuk befizetett összeget a szponzoraink segítségé-
    gyarország legnagyobb úszós versenysorozatának. vel majdhogynem megtriplázzuk! A befizetett 35.000
    Az előző évben sorozatunk nemzetközivé vált, és sok forint, minimum 105.000 forintot ér a fődíjazásban! A
    külföldi horgász is megmérettette magát versenyein-  sorozatra befolyt összeget minden verseny után közzé
    ken. Ebben az évben elindul a Finomszerelékes Feeder fogjuk tenni a szponzoraink által megnövelt összeggel.
   versenyhorgászat hetően a versenysorozatunk is folyamatosan egyre gére 30.000 forint kedvezményben részesülnek a Gu-
                                A versenysorozatban a Top 10-ben végzett verseny-
    versenyekből álló sorozatunk is.
      Szervező csapatunknak és támogatóinknak köszön-
                               zők az Őszi Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvé-
    nagyobb, és remélhetőleg egyre jobb lesz. A verseny-
                               naras Resort Spa **** Hotel felajánlásából.
    sorozatba, akár csak egy versenyre is lehet csatlakozni,
                                A verseny és a versenysorozat teljes egészében
    a baráti hangulat, a kupák, és a pénzdíjak akkor sem NON-PROFIT, több jelentkező esetében a díjazás ösz-
    maradnak el! És aki esetleg e cikk kapcsán gondolkodik szege emelkedik. A versenyekre csak előzetes nevezést
    el az induláson, az sem veszített semmit!
      Engedjétek meg, hogy megosszam veletek a 2023-   fogadunk el! Amennyiben a versenyre marad szabad
                               hely, abban az esetben helyszíni nevezést is elfogadunk
    as év versenysorozat helyszíneit.           korlátozott számban.
      Az évadot, mint már minden
    évben a Gunaras Resort Spa****
    Hotelben kezdjük egy évadnyitó
    versennyel és egy Családi Wellness
    Horgász hétvégével, a dátum pedig
    március első hétvégéje, március
    3-4-5.-e lesz. A hétvégére már ja-
    nuárban elkezdtük a kedvezményes
    csomagok értékesítését, és a ren-
    dezvényre ki lehet tenni a megtelt
    táblát.
      A 2023-as évi Úszós Versenyso-
    rozatunk 4 hétvégéből és 8 egyfor-
    dulós versenyből fog állni, ezen fe-
    lül nem maradhat el a Törökbálinti
    Páros Mazochista Horgász Derby
    sem.
      A versenyeinken való jelent-
    kezéskor lehetőséget adunk arra
    azon versenyzőknek, akik nem ter-
    vezik a sorozatban való részvételt,
    csak egy versenyen indulnának,
    azon jelentkezőknek nem kell a

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9