Page 9 - januar
P. 9

ink voltak, és a kisebb méretű do-
                                        mik szépen jöttek a 3 centiméteres
                                        wobblerre. Kapásaik gyengék vol-
                                        tak, nehezen észrevehetők. Inkább
                                        a domik saját magukat akasztották
                                        meg, ugyanis a szerelék nem sok
                                        esélyt adott nekik. Ezúttal a kapá-
                                        saim nem a fenék közelében jelent-
                                        keztek, hanem kb. 2 méteres mély-
                                        ségben. Dobtam és hagytam, hogy
                                        a wobbler a megfelelő mélységbe
                                        merüljön. Hogy minél biztosabb le-
                                        gyek a kapásban, mindig a bot spic-
                                        cét figyeltem: ha egyet vagy kettőt
                                        rándult, akkor tudtam, hogy csak
                                        a kövekbe, vagy valami akadályba
                                        ütközött. Viszont a több egymás
                                        után jelentkező ütésre bevágtam,
                                        ugyanis biztos voltam abban, hogy
                                        ilyenkor a domi okozza botom apró
     Az első domim                             rándulásait. A nap végér elég sok
                                        domit sikerült fognunk, de egytől
                                        egyig visszaengedtük, annak remé-
    res sügér, ide-oda rángatva a körforgót. A barátom nyében, hogy másnap úgyis fogunk néhány szebb da-
    nem hagyhatta szó nélkül: „Mi domiért jöttünk, de rabot a család részére is.
    azért a sügér is megteszi!” Még jött három sügér erre  Másnap korán keltünk és módszert váltottunk. A
    a szerelékre, aztán semmi. Nem értettem, hogy ezen a pergetés helyett az úszózást választottuk, így hát az
    domival tele vízben, miért kell nekem sügeret fognom. 5 méteres bolognai botomat 12 mm-es főzsinórral,
    Felmelegedve a sügerekkel való harctól, eszembe ju-  10-es előkével, 4-es számú horoggal és egy alig 1 gr-
    tottak a nyári horgászatok, melyek hatására felszerel- os úszóval szereltem fel. Csalinak falárvát használtam. domolykóhorgászat
    tem egy 4 centiméteres wobblert. E wobblernek erős Ezek 2-3 cm-es fehér színű kukacok, melyek a rothadó
    fej-farok egyensúly kilengése van és a belső golyóknak fában élnek. Műanyag dobozban és kukoricalisztben
    köszönhetően nagyon zajos a vontatáskor. Dobok, tárolom őket, így akár 2-3 hétig is elélnek (a domik na-
    majd hagyom, hogy a wobbler lassan süllyedjen a fe-  gyon szeretik).
    nék közelébe. Megkezdem a vontatást
    és pár méter után erőteljes kapást ér-
    zek, pont amilyenről álmodtam. Az erős
    ütés és a nagyobb ellenállás arra utalt,
    hogy ez egy nagyobb domi lehet, körül-
    belül kiló körüli. Rövid harc után halam,
    lassan a part felé közelít. Nagyon szép,
    nem számítottam ekkora halra. Kive-
    szem a szája széléből a horgot, és rövid
    gyönyörködés után kis ideig az áramlás-
    ban tartva engedem, hogy elmenjen.
      Volt még néhány kapásom ezen a he-
    lyen, főként egy csutak közelében, mely
    az áramlat közepén helyezkedett el.
    Megpróbáltam rávenni a halakat, hogy
    kibújjanak a rejtekhelyükről. Ez sikerült
    is egy Deep Runer wobblerrel. Lassan
    húztam vissza, míg az aljzathoz nem ért,
    majd hagytam, hogy lassan emelkedjen
    a csutak hátánál, aztán ismét vontatni
    kezdtem, így próbálva kapásra késztetni
    a halakat.
      Ezt követően még három helyet pró-   Minden halunkat
    báltunk ki, amelyeket már ismertünk  visszaengedtük
    még a nyárról. Végig szórványos kapása-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14