Page 10 - januar
P. 10

Ezúttal barátommal ellentétben főként a part köze- jött, ezért úgy döntöttem, hogy továbbállok és más
    lében horgásztam. Leginkább olyan helyeket kerestem, helyet keresek. Ezúttal egy beszakadt mart mentén kö-
    ahol az áramlás gyenge, a víz mély és a nap sugaraitól rülbelül 2 méteres vízben próbálkoztam. Az első kapás
    kissé melegebb. Dobtam és hagytam a szereléket együtt nagyon hamar jött, az úszó óvatosan elsüllyedt majd a
    haladni az áramlattal. Az első kapásom egy könnyebb megakasztott hal az árral szemben kezdett úszni. Talán
    lökés formájában érkezett, majd az úszóm megállt egy- túl hamar akasztottam, mert a hal egy pár másodperces
    helyben. Sajnos nem sikerült megakasztanom.      huzavona után lemaradt. Megjegyzem nem volt kicsi.
      Két elszalasztott kapás után a horog hegyét kifordí- Újra helyet váltottam: kis öböl, 4 méternél mélyebb
    tottam a kukac testéből és újból dobtam. Ezzel a kis csendes vízzel. Felhúztam az úszót egészen a bot hegyéig,
    trükkel szinte minden halat sikerült megakasztanom, majd bedobtam egészen az öböl közepéig. Tíz perc után
    igaz nem jöttek nagyok, de így is jól szórakoztam. Csak az úszóm gyengén remegni kezdett, feldőlt, majd eltűnt.
    egy volt a baj: minden kapás, vagy fogás után csalit kel- Gyorsan és erőteljesen beakasztottam. A hal nehéznek
    lett cserélnem, és ezért hamar csali nélkül maradtam. tűnt, de attól függetlenül elég hamar sikerült partra té-
      Az így kialakult helyzet arra kényszeríttet, hogy csa- rítenem a közel 80 dekás domit. Ekkorra az idő is elszállt
    lit váltsak. Kishallal próbálkoztam és a szereléket kicse- és mivel eléggé átfagytam, ezért a hazatérés mellett dön-
    réltem egy nagyobb úszóra és egy speciális horogra. töttünk.
    Hogy a csalihal minél több ideig életben tudjon ma-   Következtetésképpen: a két nap alatt számos domit fog-
    radni, nem húzom fel a horogra, hanem közvetlenül a tunk úgy műcsalival, mint élővel egyaránt. Én a legnagyob-
    hátúszójába egy 10-es számú horgot akasztok, így a sé- bakat, egy kivételével, wobblerrel fogtam, sőt a körforgó
    rülés kisebb és a hal is több ideig él, majd a horgot egy iránt még a sügerek is érdeklődtek. Megfigyelésem szerint
    másik 4-es számú horoghoz rögzítem, mely biztosítja akkor jelentkezett a legtöbb kapás, ha a wobblert lassan,
    az akasztást. Az eredmény egy dupla horog lesz, mely a fenék közelében vontattam. Barátom megelégedett a
    igen hatásos.                     kisebb példányokkal, ő nem kísérletezett, hanem megma-
      Először annál a kiálló csutaknál próbálkoztam, ahol radt a fakukac, és a csonti mellett. Igazán nagy élmény volt!
    előző nap több domit is fogtam. De most semmi nem                          Szeki
   domolykóhorgászat www.horgaszkalandok.hu

      Második nap, úszóval
      próbálkoztam  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15