Page 6 - marcius
P. 6

nórra, hogy 60-100 méterre is el le-
                                        hessen dobni, ami elengedhetetlen,
                                        ha a horgász el akarja érni a tengeri
                                        pisztrángot. Az orsót teljesen fel kell
                                        tölteni, mert minél kevesebb zsinór
                                        van a spulnin, annál rövidebb a do-
                                        bás.
                                         Ha olyan helyeken akarunk hor-
                                        gászni, ahol általában erős a szél
                                        – mint például a svéd és norvég
                                        partokon – fontos, hogy felszere-
                                        lése erős legyen. Ilyen esetekben a
                                        20–25 grammos súlyok dobásához
                                        9–11 láb (2,7–3,33 m) hosszú bo-
                                        tok szükségesek. Használjunk mul-
     Legyezőmódszerrel is jól fogható                   tiplikátor orsókat, a dobon pedig

                                        0,30-0,35 mm-es horgászzsinórt. Ha
                                        szükséges ezeket a viszonylag vas-
     Erős napfényben és tiszta időben matt                tag nylon szálból készült horgászzsi-
     vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy               negeket kicserélhetjük a vékonyabb
     változatos színű pöttyökkel vagy csíkok-               fonott zsinórokra. Ezeknek a fonott
     kal ellátott műcsalit használunk                   zsinó roknak köszönhetően, amelyek
                                        meglepően erősek, a szokásosnál
                                        sokkal vékonyabb zsinórokkal is hor-
                                        gászhatunk.
   pisztránghorgászat www.horgaszkalandok.hu
                                         Alapvető kellék a derékig érő
                                        gumicsizma, de legyünk óvatosak
                                        és kerüljük a csúszós köveket! Szin-
                                        te minden évben előfordul, hogy
                                        a váratlan hullámok vagy árapály,
                                        elsodor néhány sporthorgászt, és
                                        kisodorja őket a nyílt tengerre. To-
                                        vábbá szükség van egy nagyméretű,
                                        lehetőleg lebegőtulajdonságokkal
                                        rendelkező meritő szákra is. A típus
                                        legjobb modelljeit gyárilag széles
                                        kerettel és mély hálóval szerelik fel,
                                        így segítségükkel a hal félméteres,
     Egy jó dobozban                           vagy ennél nagyobb távolságból is
     minden elfér, amire                         könnyen kiemelhető. Szükség lesz
     szükségünk lehet                           egy műcsali szerelékes dobozra,
                                        amelyben a műcsalikat, műcsalirög-
                                        zítőket, horogélezőket és egyéb ap-
                                        róságokat elhelyezhetjük. A sok kü-
                                        lön rekeszből álló, kis méretű és üté-
                                        sálló műanyag dobozok a legjobbak,
                                        amelyekben mindennek megvan a
                                        maga helye. Alapvető feltétel, hogy
                                        minden eszköz a helyén legyen! A
                                        horog élezőt használjuk gyakran!
                                        Minden horognak borotvaélesnek
                                        kell lennie, sok hal ugyanis azért
                                        akadt le, mert a horog túl tompa
                                        volt. Mindig legyen nálunk horog-
                                        eltávolító csipesz, forgókapocs és
                                        műcsalirögzítő, továbbá mérősza-
                                        lag és mérleg. A part tengerészeti
                                        térképe igen jó segítség, amelyhez
                                        az 1:200.000-s léptékű térkép a leg-

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11