Page 5 - marcius
P. 5

másikhoz. Néha a parttal párhuzamosan, máskor A MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL GYEREK-
    cikcakk vonalban haladnak. Dobások sorozatával ke- JÁTÉK A HORGÁSZAT
    ressük meg a part halgazdag részeit! A fokoknál és Nagyon fontos, hogy jól kezelhető botot válasszunk,
    a földnyelveknél a legjobb horgászati módszer a le- aminek merev gerince van, és ezáltal némi erő is vihető
    gyezés, míg a sűrű hínáros és sziklás partok végigke- a dobásba. A tengeri pisztráng horgászata aktív sport-
    resését általában kétoldalról történő hosszú pergető ág, a horgásznak naponta jó pár száz dobást kell vég-
    keresztdobásokkal célszerû végezni. Ugyanez érvé- rehajtani. Ezért felszerelésének kitűnő állapotban kell
    nyes azokra a területekre is ahol nagy sziklák és jel- lennie, hogy még órák múltával is élvezetes legyen vele
    legzetes kagylós partok vannak. A homokpartokon a horgászat: sem ormótlan, sem pedig túl nehéz nem
    és zátonyokon a legjobb hosszú keresztdobásokkal lehet. Elvileg ezért, hogy az összes különböző körülmé-
    horgászni, hogy a műcsalival végig tudjuk keresni nyen úrrá tudjanak lenni a pergetőhorgászoknak két kü-
    azokat a területeket, ahol a tengeri pisztráng általá- lönbözõ felszerelésük is kell hogy legyen: egy nyolc láb
    ban várakozik. 3–4 dobás után lépjünk 2–3 lépést ol- (2,4 m) hosszú botjuk, amivel a partközeli vizeket hor-
    dal irányba, így tudjuk végighorgászni a tengeri piszt- gásszák és egy 10–11 láb (3–3,3 m) hosszúságú botjuk,
    ráng összes lehetséges búvóhelyét. Ha egy területet amivel, ha feltámad a szembeszél nehezebb műcsalit is
    már megfelelően végigkerestünk, jó ötlet még egy- el tudjanak dobni. A 6–15 g-os csalihoz ajánlott botok
    szer végigmenni rajta, de úgy, hogy új dobásszöggel általában a könnyűcsalis, partközeli horgászathoz jók,
    próbálkozzunk.                    a 10–25 g-os jelölésűek pedig hosszú dobásokat ered-
      A tengeri pisztráng horgászatában semmi különös ményeznek. A fjordokban és a nyugodt vizekben való
    nincsen: ha a területen van hal, és ha éhes, ráharap horgászáshoz a 7–8 láb (2,1–2,4 m) hosszúságú bot a
    csalinkra. Előfordulhat, hogy a partszakasz, ahol hor- legjobb választás. Mivel az áramlás nem túl erős, a bot
    gászunk, több órán át „halott”, majd hirtelen életre elbír a 2–6 kiló közötti súlyú tengeri pisztrángokkal is.
    kel. A vándorló tengeri pisztráng hirtelen arra veszi az Az ilyen bothoz kis peremfutó orsó a megfelelő, 0,25
    irányt és ilyenkor már csak arról kell megbizonyosod- mm-es zsinór és öt, illetve húsz gramm közötti villan-
    junk, hogy a helyzet magaslatán állunk. Egy, két vagy tókanalak, wobblerek és körforgó csalik. Az UL típusú
    akár több halat is elejthetünk, és egyszer csak ugyano- villantós horgászás a legjobb a Dánia körüli partokon,
    lyan gyorsan véget is ér az egész, mint ahogy elkezdő- a Svédországi és Norvég partokon viszont a könnyű vil-
    dött. A horgászatnak számos, a gyakorlati életből vett lantós horgászat meglehetősen szokatlan.
    alapszabálya van, de ezeket egy kis fantáziával megfű- A tengeri pisztránghoz általában 0,20–0,30 mm-es
    szerezve kell alkalmazni. Általában a sporthorgászok vastagságú horgászzsinórt kell használni, de gyakoribb pisztránghorgászat
    azok, akik mernek kísérletezni és konvencióktól men- a 0,23–0,25 mm-es. Azért van szükség a vékony zsi-
    tesen horgásznak, és ezért ők viszik haza a trófeát is. És
    bár a szabályok alól mindig vannak kivételek gyakran
    mégis előnyös, ha erős napfényben és tiszta időben    Horgásznyaraló       Vendégház
    matt vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy változa-
    tos színű pöttyökkel vagy csíkokkal ellátott műcsalit
    használunk. Ezzel ellentétesen felhős idõben a csillogó
    ezüst, illetve arany színű műcsali a jobb. Ám egy dolog
    az elmélet és egy dolog maga a horgászat: a kettő a
    gyakorlatban eltérő lehet.
                                www.becseihorgasznyaralo.hu
                                 www.becseivendeghazak.hu
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10