Page 10 - marcius
P. 10

A viza    az eltûnt

        www.horgaszkalandok.hu
    óriás
    „… Régente, – írja Herman Ottó – amidőn ez a va-
    lóságos óriás még szerette a magyar vizeket, az
    érkező sereg olyan volt, hogy a víz duzzadozott
    tőle, s oly számmal került a szárazra, hogy nem-
    zetgazdasági fontosságot öltött. Ma a viza meg-
    fogyatkozott nálunk... Az bizonyos, hogy a régi
    híres vizafogók elnéptelenedtek, s a mázsás viza
    nagy ritkaság, holott régente akárhány tízmázsás
    is került szárazra…”
                                Vizahalászat az Ural folyóból
    Sajnos ma már azoknak a ritka mázsás példányoknak is  sosem volt tipikus horgászhal, azért meg lehet fogni
    meg tudnánk örülni, hazánk területéről azonban telje-
   ichtiológia sen kiszorult a viza, ugyanúgy, mint a régen nagy meny- horoggal is. Napjainkban is szerveznek horgásztúrákat

    nyiségben előforduló többi, kisebb termetű tokféle is. kifejezetten a vizára szerelkezve. Elejtése, ennek előké-
    Hazai vizekben egyetlen képviselőjük a kecsege, neki születei, az utazás nem kis költséggel járnak, átlagos jö-
    az a szerencséje, hogy életmódja nem köti a tengerhez. vedelmű horgásznak egy vizakaland csak álom marad.
      Vizát legtöbben valószínűleg csak fotókon és ter-  Pedig régen ezrével úszkáltak itt a „kertek alatt”…
    mészetfilmekben fogunk látni. Ettől függetlenül hor-
    gászszívet megdobogtató érzés felidézni egykori hazai A VIZA (HUSO HUSO)
    jelenlétüket. Nem siratódalnak szántam e pár sort, A tokfélék családjának legnagyobb termetű tagja.
    inkább megemlékezésnek, ami felpezsdíti kicsit a hor- Teste megnyúlt, áramvonalas. Orra fiatalkorban hosz-
    gászfantáziát. Bár méreteinél és ritkaságánál fogva szúkás, hegyes, idősebb korban vaskosabb, kúpszerű.
                                        Nagy szája félhold alakú, a hasolda-
                                        lon nyílik, szélessége szinte eléri a
                                        fej szélességét. Felső ajka az orr felé
                                        domborodik, alsó ajka középen meg-
                                        szakított. Négy szál bajusza hosszú,
                                        oldalról lapított, hátrasimítva eléri
                                        a felső ajkat. Hátán 11-14 tüske nél-
                                        küli, sima, hasán 9-12 darab vértpik-
                                        kely nő. 40-60 oldalvértje különálló,
                                        kicsi. A farkrészen nőtt hátúszója 62-
                                        73, farkalatti úszója 28-41 sugarat
                                        tartalmaz. Háta sötétszürke, hasa
                                        és a csontos vértek piszkosfehérek,
                                        oldalai világosszürkék, orra sárgás-
                                        fehér. Testhossza napjainkban ma-
                                        ximum 700 cm, régebben néha 900
                                        cm-es, akár 1500 kg-os egyedek is
                                        előkerültek. Fenéklakó, gerinctelen
                                        állatokkal táplálkozik, növekedésé-
     Horgászata kemény felszerelést igényel                nek arányában fokozatosan tér át a
                                        halfogyasztásra.

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15