Page 8 - majus
P. 8

Lebegõ    pontycsalik

        www.horgaszkalandok.hu


    Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy nem egyben provokáló kiadvány tízedik fejezetében, a szerző
    vagyok nagy rajongója a „pop-up” szerelékeknek. elmeséli, hogy valójában a pop-up szerelék ötlete vélet-
    Valahogy nekem nem jött be ez a módszer, kizáró-   lenszerű volt. Az eredeti ötlet egy egyszerű önakasztós
    lag csak akkor alkalmazom, ha nagyon muszáj: pél-   szerelékből indult ki, melyben a bojlit a horogra tűzték,
    dául abban az esetben, ha az aljzatot vastag iszap majd egy rövid előke segítségével, közvetlenül az ólom
    borítja, vagy sűrű a növényzet. Magával a szere-   alatt kínálták fel. Aztán megjelent a hajszálelőke, és ek-
    lékkel először 1986-ban találkoztam hazánk egyik kor Rod kitalálta a saját pop-up-os verzióját, amelyben
    taván. Akkoriban a tó igen látogatott volt, minden ólom sörétet használt a szerelék fenéken tartása ér-
    nagynevű horgász ott tolongott. Volt benne né- dekében. Azt hiszem azzal, hogy ez még egy igencsak
    hány kapitális méretű ponty is, melyek hamarosan kezdetleges szerelék volt, Rod is egyetértett. Ezt abból
    hatalmas nyomásnak lettek kitéve, ezért ha valaki következtetem, hogy a következő időkben egyre csak
    meg akarta fogni őket, kiváló szerelékeket kellett kísérletezett. Speciálisabbnál speciálisabb szereléke-
    összeállítania.                    ket állított össze annak érdekében, hogy az iszapos és
                               növényzettel borított mederfenéken, szerelékét minél
    RÖVID POP-UP TÖRTÉNELEM                tökéletesebben lebegtesse. Így született meg az „iszap
   pontyhorgászat  kális változásokat hozott. Ekkor jelent meg a köztudat- változáson ment át. Emlékszem, hogy Tim Paisley első
                               szerelék” (silt rig), amely a következő idők során, sok
    Pontyhorgászat terén a ’80-as évek eleje igencsak radi-
    ban a hajszálelőke alkalmazása is, de az első „igazi pon-
                               könyvében, ő is már említést tesz egy hasonló szerelék-
    tyos” szereléknek nevezhető szerelékekről először Rod ről, mint amilyen a Rod-é volt. Aztán más neves angol
    Hutchinson tesz említést híres könyvében a „The Carp szakírók is kezdtek foglalkozni a témával, köztük Franck
    Strikes Back-ben”. Ebben az információkban gazdag, de Warwick is, aki egy rövid előkén tálalta fel saját verzióját
     A norfolki tó  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13