Page 5 - majus
P. 5

A bot könnyűnek, kiegyensúlyozottnak kell lennie,
                               hogy lehetővé tegye a wobbler életszerű vontatását.
                               Ne feledjük, hogy a műcsali kis, szűk helyeken fog mo-
                               zogni, néhány centiméter mély, dús növényzetű víz-
                               ben. Hossza 1,80 - 2,40 méter legyen, 15-30 gramm
                               dobósúllyal. Erre azért van szükség, hogy probléma-
                               mentesen partra tudjuk kényszeríteni a halat, nem
                               adva meg neki a lehetőséget arra, hogy a vízinövények
                               közé meneküljön.
                                A zsinór legyen 0,25 mm-es monofil, mely rugalmas
                               tulajdonságokkal rendelkezik és elég elasztikus ahhoz,
                               hogy a könnyű dobásokat és a wobbler jó mozgását
                               tegye lehetővé. Figyelembe véve a körülményeket, el-
                               kerülhetetlen a zsinór súrlódása, ezért fontos, hogy jól
                               bírja a megpróbáltatásokat. Mindenképpen időnként
                               alaposan vizsgáljuk meg az első 2-3 méter zsinórt, hogy
                               ne érjen kellemetlen meglepetés fárasztás közben.
                               Ajánlatos a vízben átlátszó monofil zsinórok használa-
                               ta, mivel a csuka igen érzékeny a vizuális jelenségekre.
                               A csuka fogai igen élesek ezért kötelező a harapásálló
                               előke használata. Én általában könnyű wolfram elő-
                               két használok, hogy a súlya ne befolyásolja a wobbler
                               mozgását, játékát.
                                A beakadások gyakoriak, viszont nem lehetetlen ki-
                               szabadítani a wobblert a vízinövények közül. Figyeljünk
                               oda arra, hogy azokon a helyeken, ahol leakad a wobb-
                               ler és néhány próbálkozás után sikerült kiszabadítani,
                               a csukák óvatosabbak lesznek és kevésbé támadnak.
                               Ilyenkor jobb, helyet változtatni és csak később vissza-
                               térni.                         csukahorgászat
                                Az orsó méretét mindig a bot súlyához, hosszához
                               és dobósúlyához igazítsuk. Áttétele: 1:4,8 vagy 1:5,2
                               legyen. Persze a felszerelést mindenki a saját igényei
                               és lehetőségei szerint állítja össze, de próbálják meg a
                               fent említett szempontokat figyelembe venni.
 Felszíni wobbler és a csuka                 Az úgynevezett floating vagy lebegő wobblerek a leg-
                                Vessünk egy pillantást a használandó műcsalikra is.

                               hatékonyabbak ebben a típusú horgászatban, mivel
                               lassú visszahúzást, megállásokat és könnyű gyorsulá-
                               sokat tesznek lehetővé. Úgy vezessük a műcsalit, hogy
                               a csukának legyen ideje észrevenni és megtámadni a
    szen nyáron a csuka már a magas hőmérséklet miatt is lehetséges áldozatot. A dobás hosszúságától függően,
    visszahúzódik a mélyebb, hidegebb, oxigénben gazda-  szem előtt tartva a műcsali súlyát, a wobblert szinte
    gabb vizekbe. Egy augusztus végi horgászatom során egyhelyben lehet tartani, úgy egyensúlyozva, mintha
    érdekes dolgot figyeltem meg. Három napos eső után
    mentem le a közeli bányatóra pergetni. A parton állva,
    észrevettem egy kb. 70 cm-es csukát, amint a fűszálak
    közé rejtőzött és a kishalakat próbálta elcsípni. Azt a
    következtetést vontam le, hogy kora ősszel, az időjá-
    rás alakulása nagyon nagy befolyással van arra, hogy
    hol vadászik a csuka. Az eső hatására a vízszint egy pár
    centit emelkedett, ami elegendő volt ahhoz, hogy kü-
    lönböző rovarokat, férgeket mosson bele a tó vizébe,
    odacsalva ezzel a kisebb halrajokat, amit persze a csu-
    kanépség is követett. Ezért volt látható a több, közvet-
    len partszéli rablás.
      Az alábbiakban megpróbálok nagy vonalakban be-
    mutatni egy ilyen szituációban használandó felszere-
    lést.

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10