Page 14 - majus
P. 14

egyfolytában esett. Megjelentek az
     A szerelékem                            első harcsák 2 kg-tól 12 kg-ig.
                                        A második nap a csapatoknak fo-
                                       lyamatosan növekedett a pontszá-
                                       ma, de mi meg kellett elégedjünk
                                       az egy darab alig 3 kg-os kis har-
                                       csakölyökkel. A reményt még nem
                                       veszítettem el, hiszen a többiek fo-
                                       gásaiból rájöttem, hogy a nagy har-
        www.horgaszkalandok.hu
                                       csák vadászni indultak. Néhány órá-
                                       val sötétedés előtt, minden botot
                                       ugyanolyan szerelékkel és csalival
                                       szereltem fel.
                                        Ahogy leszállt az este, végre el-
                                       kezdődtek a kapások a mi terüle-
                                       tünkön is. Kicseréltem a kagylókat
                                       és minden botot 50 méternyire
                                       dobtam be a partról, a halőrház irá-
                                       nyába. Éjféltájban az elektromos ka-
                                       pásjelző hosszú visítása ébresztett
                                       fel a kétnapi fárasztó hadművelet

    kasztottam, a bot görbülete pedig
    egy nagy harcsa jelenlétét jelezte.  A csali
    Elkeseredett harc kezdődött, első
    kirohanásánál rögtön, több mint
   harcsahorgászat feketesügér horgászat 100 méter zsinórtól szabadított
    meg.
      Nagy küzdelem következett,
    legalább harmincpercnyi, amely-
    nek végén nem én kerültem ki
    győztesként. Nem tudtam meg-
    saccolni az elszalasztott harcsa
    tömegét, de biztosan nagyobb
    volt, mint az egyéni rekordom. E
    tapasztalat után kissé keserű szá-
    jízzel maradtam, de legalább kide-
    rült, hogy a szerelékem és a csalim
    jól működik a nagy példányok csa-
    logatásában.
      Hat-hét keményebb fárasztás
    után készen álltam, hogy szembe-
    szálljak a harcsával, mely éjszaká-
    kon keresztül felkavarta álmaimat.
    Nem is jöhetett volna jobb lehe-
    tőség, mint egy harcsafogó ver-
    seny. Figyelmesen előkészítettem
    felszerelésemet és testvéremmel
    csapatot alkotva, beneveztünk az
    év egyik legrangosabb harcsafogó
    versenyére.
      Az első éjszakán szörnyű vihar
    dobált esőt és szelet a versenyzők
    sátraira és reményeire. A helyhú-
    záskor nem igazán állt mellénk a
    szerencse, a hely, amit kihúztunk
    nem adott túl sok önbizalmat. Úgy
    éjféltájra a vihar odébb állt, leszállt
    a csend, viszont az eső egész éjjel

  14 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19