Page 8 - junius
P. 8

ITALICA FISHING ELSÕ ÚSZÓS


    Horgászkupa Versenysorozat 2022      A verseny helyszíne
      a Maty-ér evezőspálya
   horgászverseny www.horgaszkalandok.hu

    Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing    A versenysorozatunk folytatódik a Székesfehérvár
    Első Úszós Horgászkupának a szervezője. Eltelt egy mellett található Hajnal Horgásztavon https://www.
    újabb hónap és engedjétek meg, hogy a verseny-    fcms.hu/hu/jelentkezes/496269, ahova még várjuk a
    sorozatunk történéseit megismertessem veletek.    jelentkezőket. A versenynek a kiírását megtaláljátok
                               az FCMS.hu oldalon. A versenyt két fordulóban, egy
    Májusban Szeged, Maty-érre látogatott a versenyso-  napon rendezzük meg, maximum 60 fő részvételével,
    rozatunk, ahol a nemzetközi versenyeiről híres Szeged, várható létszám 45 fő lesz. Reggelivel és a két fordu-
    Maty-éri versenypálya a szebbik arcát mutatta nekünk. ló között ebéddel várjuk a versenyzőket, nevezési díj
    A verseny során megismerhettük Samut, a közel 10 ki- 25.000 forint. A versenysorozat állása a harmadik
    lós jelölt pontyot, aki háromszor is megéhezett a kuko- forduló után a következő: https://www.fcms.hu/ered-
    ricára a négy nap alatt. Ugyanazon a helyen a szeren- meny/s2038.
    csés horgászaink megfogták edzésnapon-csütörtökön    A versenyen összesen 27 versenyző vett részt, a
    és szombaton- versenynapon is horogra került. A ver- harmadik sorozatot 929.020 g-os összfogással zártuk.
    senysorozaton összesen 54 horgász vett részt, köztük a A dobogón első helyen Damir Spasic, második helyen
    szerb horgászválogatott tagjai, köztük világbajnokok is. Nagy József, harmadik helyen pedig Dömötör Attila
    A női horgászok között is több világbajnokot is üdvözöl- végzett, innen is gratulálunk nekik!
    hettünk versenyzőink között, akik az erős mezőnyben   Erről készült beszámoló videónkat az alábbi linken
    is nagyon szépen helytálltak. A sűrű versenynaptár megtekinthetitek https://www.youtube.com/watch?-
    miatt sajnos a pálya befogadó képességéhez képest v=7ShpVGU8UIE, ezen kívül Első Úszós Horgászkupa
    kevés versenyző vett részt a versenyünkön, de kiváló youtube csatornánkon megtaláljátok korábbi verse-
    hangulatban telt el ez a versenyhétvége.       nyeinkről szóló videóinkat.

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13