Page 4 - junius
P. 4

Az akrobata
      szerelék   pontyhorgászat www.horgaszkalandok.hu
    Az alábbiakban összeállított szerelék leírásához A szóban forgó szerelék Angliából származik, először
    egy véletlen adta az ötletet. Először egy angol 2003-ban mutatták be egy horgászmagazinban.
    horgászműsorban láttam ezt a szerelési módot, A név a horog szokatlan felfogatásának módjából
    ami rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Meg-    adódik – nincs felkötve az előkére, mint a legtöbb
    próbáltam utánajárni, hogy Magyarországon a szerelék esetében, hanem szabadon csúszkálhat és
    bojlisok használják-e ezt a szereléket, de sajnos foroghat a zsinóron. Tehát egy akrobata szerelék-
    rá kellett jönnöm, hogy kevesen ismerik. Néhá-    kel van dolgunk, melynek horga képes fejre állni. E
    nyan hallottak róla, de gyakorlatban nagyon ke-    mozgásszabadság előnye, hogy könnyen beakadhat
    vesen próbálták ki. Éppen ezért tartottam fon-    a hal szájába, hiszen minden bojlis szereléknek ez
    tosnak ismertetését.                 a lényege, hogy a horog a hal szájába akadjon, ezt

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9