Page 6 - januar
P. 6

több-százezer forintot egy hét alatt elhorgásszanak, ge emelkedik. A versenyekre csak előzetes nevezést
    azoknak maradtak olyan kupasorozatok, ahol vagy elú- fogadunk el, amennyiben a versenyre marad szabad
    szózgattak megtűrt horgászként a feederesek mellett, hely, abban az esetben helyszíni nevezést is elfoga-
    vagy olyan versenyek, ahol adtak egy kupát jó vagy dunk korlátozott számban. Csak azt a nevezést tudjuk
    kevésbé jól sikerült pörköltet, pici tárgynyereménnyel. elfogadni, amelynek a nevezési díja előzetesen a szer-
      Persze voltak kezdeményezések és komoly beígért vező, Média Kalauz Kft. MKB Banknál vezetett VÁLLA-
    díjazású versenyek, ahol a kevés induló miatt nem si- LATI PÉNZFORGALMI SZÁMLA 10300002-10554338-
    került kigazdálkodni a beígért 50-100 ezres fődíjakat, 49020013 számú bankszámlájára elutalásra került és
    és 20-25 ezer forintos vásárlási utalvánnyal távozott a beérkezett, vagy személyes nevezés esetén a későb-
    „Csalódott” nyertes.                 biekben megnevezett Partnereinknél megfizetésre
      Mi ezen kívánunk változtatni, és egy olyan nívós ver- kerül.
    senysorozatot hívtunk életre, amely ismét nem csak
    15-20 fős baráti társaságokat mozgat meg, hanem A VERSENYSOROZAT
    meg szeretnénk mutatni, hogy jó szervezéssel, komoly DÍJAZÁSÁNAK ELOSZLÁSA:
    díjazással újra megmozgatható az úszós horgásztársa- A versenyek nevezési díja az alábbi elosztásban kerül
    dalom. Az előző évben versenyeinkkel, díjainkkal bebi- levonásra:
    zonyítottuk, hogy lehet ezt komolyan is venni!     - A verseny nevezésekből befolyt teljes összegből
                               300.000 Ft. a versenysorozat díjazásába kerül fordu-
    ELSŐ ÚSZÓS HORGÁSZKUPA                lónként elkülönítésre. Az erre elkülönített összeg az
    2022 VERSENYSOROZAT:                 indulók számának függvényében változik. Minél több
    A versenysorozatban résztvevők részére GARANTÁLT nevező jelentkezik, úgy csökken személyenként az erre
    1,5 Millió Forint Fődíjazás!!!! A versenysorozat várha- elkülönített összeg, és így emelkedik a fordulónkénti
    tó 3,5 Millió összdíjazásban kerül megrendezésre! A kiosztott nyeremények összege.
    verseny és a versenysorozat teljes egészében NON-    - A versenyen, a szektor első 3 helyezettje kerül díja-
    PROFIT, több jelentkező esetében a díjadás össze- zásra, kupa pénznyeremény.
                                          - A kupák költsége nem kerül le-
   versenyhorgászat www.horgaszkalandok.hu
                                         vonásra a nyereményalapból, ezek
                                         költségét a szervezők átvállalják.
                                          - Fordulónkénti díjazás: A ne-
                                         vezési díj a tóbérlet költségének,
                                         és a különdíjazásra elkülönített
                                         300.000 Ft. levonása után teljes
                                         egészében visszaosztásra kerül a
                                         versenyzők között.
                                          - A versenyek nevezési díjai
                                         eltérhetnek az adott vízterület
                                         bérleti díja, és egyéb felmerült
                                         költségek miatt különbözhet-
                                         nek. A 2022 évadra várhatóan
                                         20.000 Ft.
                                          Ha felkeltette a figyelmete-
                                         ket ez a kis bemutató, akkor lá-
                                         togassatok el a versenysorozat
                                         hivatalos weboldalára a www.el-
                                         souszoshorgaszkupa.hu oldalra,
                                         és a facebook csoportunk mel-
                                         lett https://www.facebook.com/
                                         groups/2822201178038014/ el-
                                         indult az instagram oldalunk el-
                                         souszoshorgaszkupa néven, ahol
                                         rengeteg fényképet találhattok,
                                         továbbá Youtube csatornán-
                                         kon sok videót megnézhettek az
                                         előző évi versenysorozatról és a
                                         horgászvizekről.  https://www.
                                         youtube.com/channel/UCIuP-
                                         m6fPAa-jn2caGEB8Ajg
                                           Versenysorozat főszervezője:
                                                  Tomozi Tamás

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11