Page 10 - januar
P. 10

ezért más anyagokkal nem keverhető. Az ameri-
     Csőre formált anyag                    kai Stephanie Kwolek, a DuPont cég alkalmazott-
                                  ja, azonban megtalálta az eljárást amellyel ez a
                                  polimer rostok formájában alkalmazható.
                                    Az amerikai Fenwick cég néhány éve piacra
                                  dobott egy új botcsaládot, Techna AV névvel.
                                  Az AV rövidítés az Aramid Veil kifejezésre utal.
                                  A bottest egy arámidból előállított védőréteggel
                                  van bevonva. A Fenwick mérnökei megtalálták a
                                  módját a magas modulszámú grafit és az aramid
                                  kombinálásának, egy könnyű, más bottesteknél
                                  négyszer ellenállóbbat fejlesztve ki. A két anyag
                                  „házasságából” nem várt előnyök is adódtak, a
                                  sokkal kiegyensúlyozottabb, simább akció, a bot,
                                  a dobást követően, hamarabb állt vissza erede-
                                  ti állapotába. A Techna AV bottestek akciója ez
                                  által nagyon gyors lett, jellegzetesen gerincessé
                                  váltak
                                    Tulajdonképpen a Kevlár és az aramid-veil
                                  közötti különbségek nem számottevőek. Való-
                                  színűleg a Fenwick által kifejlesztett anyag te-
                                  herbírása valamivel nagyobb, mint a Kevlár-é.
                                  Ezáltal lehetőség nyílik a sokkal vékonyabb és
                                  könnyebb bottestek gyártására. Ugyanis, a Kev-
                                  lár-ral körszövött bottestek nehezek, átmérőjük
                                  jellemzően nagy volt. Napjainkban három kev-
   horgásztudomány www.horgaszkalandok.hu
                                  lártípust különböztetünk meg: Kevlár 29, Kevlár
                                  49 és Kevlár 149. A Kevlár-szálakat tartalmazó
                                  ruházati cikkekben a Kevlár 49 nevezetű anya-
                                  got lelhetjük fel. A grafittal ellentétben a Kevlár
                                  nagyon ütésálló. Éppen ezért használják, mint
                                  védőréteget a grafit bottestek felszínén. A Kev-
                                  lár nagyon jól ellenáll az egyéb különféle erő-
                                  hatásoknak, elterjedt alapanyag a csukaelőkék
                                  gyártásában is.
                                    Mint minden jó dolognak, a Kevlárnak is meg-
                                  vannak a maga hátrányai: a rostok felszívják a
                                  nedvességet, UV sugárzásnak kitéve hamar
                                  tönkremennek. Láthatjuk, hogy sokkal érzéke-
                                  nyebb az üvegszálnál vagy a kompozit anyagok-
                                  nál.
                                    A technika azonban fejlődik és évről évre
      A Kevlár-t használták a golyóálló mellények, a „szeg- új, minőségibb rostok jelennek meg. Mára, a ’70 – es
    álló” bicikligumik gyártásánál is. A Nomex és a Kevlár években kifejlesztett Kevlár-t felváltotta egy új rost.
    keverékét alkalmazzák a tűzoltók, a vadászgép pilóták, Egy új polimerről van szó (ultrahigh molecular weight
    a F1 pilóták tűzálló ruháinak előállítására.     polyethilene), amely máris átvette a Kevlár szerepét a
      Az „aramid” kifejezés, valójában, az „aromatic po- golyóálló mellények gyártásában is.
    lyamide” rövidítése. A Kevlár kémiai felépítéséből  Most pedig térjünk át egy újabb egzotikus rost meg-
    eredően (polypara- phenyleneterephtalamide) para- ismerésére, amely a ’80- as évek környékén kavarta fel
    aramid néven ismert. Az aramidokat a műanyagok a horgászbotgyártás vizeit. A „boron” nevezetű anyag-
    csoportjába sorolhatjuk és megállapíthatjuk, hogy ról van szó, amely tulajdonképpen borrost. A bor sokkal
    a hagyományos műanyagokkal (pl. nylon 6,6) szem- keményebb a grafitnál, azonban, nagyon nehéz dolgoz-
    ben rengeteg előnyük van. A Kevlárban megtalálható ni vele és igen drága. Magas ára az erősen környezet-
    aramid gyűrű, olyan tulajdonságokkal ruházza fel ezt szennyező előállítási folyamatnak köszönhető. Éppen
    az anyagot, mint a magas tűrőképesség, a hőmérsék-  ezért a boron ára száz százalékkal emelkedett meg az
    let változásától független állandó térfogat, magas mo- 1990-1994 – es évekhez képest. A boron, tulajdonsága-
    dulszám. Mivel a Kevlár kémiailag és a hőmérséklet inak köszönhetően, nagy átmérőjű bottestek gyártásá-
    ingadozásokkal szemben nagyon stabil, kristályos po- nál alkalmazható. Előállítása úgy történik, hogy egy vé-
    limer lévén, nem lehet olvasztani vagy oldani. Éppen kony wolframszálra borrészecskéket visznek fel. A szak-

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15