Page 8 - februar
P. 8

www.horgaszkalandok.hu


     Az egész horgászatban nincs
     lényegesebb dolog, mint a               15 centiméternél rövidebb
     felszerelés ólom utáni része             előkét ne használjunk
   pontyhorgászat Csak
    bojlisoknak

    Elő a patikamérleget, tolómérőt és a centit, néz-   Tizenvalahányszor 5 % egymásra hatásakor viszont, már
    zük meg mennyi az annyi! Vegyünk méretet jól be-   jól látható az alapos munka dupla gyümölcse. Ugyan
    vált eszközeinkről! Nem gondolom, hogy minden sokkal egyszerűbb az érthetetlen és megmagyarázhatat-
    sporttársamnak tisztában kell lennie egy 4-es mé-   lan eseményekre a szerencse bélyeget rányomni, mégis
    retű pontyos horog súlyával, de több évvel ezelőtti tartózkodjunk ettől, és előbb próbáljunk ésszerű magya-
    méréseim fajtánként, esetenként akár háromszo-    rázatot adni a számunkra érthetetlenre.
    ros többlettömeget mutattak. A különbség a vas-     A nagy névvel rendelkező bojlis horgászok semmivel
    tagságon kívül az anyagtól is függ, így ugyanazon sem szerencsésebbek, mint azok a horgászok, akik a fo-
    kedvező tulajdonságok mellett kis tudatossággal gási listán az utolsók között lépdelnek. Térjünk hát vissza
    könnyedén lefaraghatunk a negatívumokból.       az eredeti kérdésekhez. Kezdő barátaimnak talán szo-
                               katlan mondogatni, hogy az egész horgászatban nincs
    Bevezetőm talán ízelítőt nyújt a ­ némi gúnnyal ­ tudo- lényegesebb dolog, mint a felszerelés, ólom utáni része!
    mányos horgászatnak csúfolt tevékenység felvetéseiről. Ebben a néhány arasznyi tartományban dőlnek el a nagy
    Beismerem, épeszű ember nem foglalkozik efféle dol-  dolgok, így külön figyelmet szenteljük ennek a terület-
    gokkal, de nem árulok el titkot, ha megjegyzem a kül- nek.
    földi és hazai elit tagjai mindannyian tapasztalati szin- Az általában fixen rögzített súly után következő horog-
    ten tudnak hozzászólni a témához, így feltételezhető, előke akkor a legjobb, ha teljességgel észrevehetetlen.
    hogy nem éppen elhanyagolható jelentőségűek ezek az Színe legyen környezetbe olvadó, vastagsága teljesen
    apróságok. Ha egy nüansznyi változás 5 %­ot növel az lecsökkentett és lágy anyagú. Természetesen kagylós
    eredményességen, önmagában szinte nem is mérhető. vagy akadós területen a finomításnak is vannak határai,

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13