Page 4 - februar
P. 4

www.horgaszkalandok.hu
      Folyóvizeken nagyon nagy jelentősé-
   pisztránghorgászat  Folyóvízi
      ge van a pontos dobásnak

    pisztrángozás

    A pergetés kiváló alternatíva lehet a pisztrángfé-  hasonlítanak egy szöcskére, tücsökre vagy éppen méh­
    lék horgászatában, de mindenekelőtt a pisztrán-    re. Nem hiszem, hogy újra feltalálom a spanyolviaszt,
    gok táplálkozási szokásait kell szem előtt tarta-   ha azt állítom, hogy az élénk színű tollak esetleg gyap-
    nunk, amennyiben eredményesek is szeretnénk júszálak közé rejtett hármashorgok körforgókra való
    lenni.                        szerelése átmenetet képez a műlegyezés és a perge-
                               tés között. Az átmenet az érme másik oldalán is ész-
    Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a műlegyező revehető, hiszen léteznek nagyon kisméretű, könnyű
    horgászok elsősorban a pisztráng azon tulajdonságát wobblerek, körforgók és popperek, amelyek csakis a
    „lovagolják meg”, hogy kedvencük nem tud ellenállni a legyezőhorgászok által olyannyira kedvelt zsinórral és
    különféle rovaroknak, lárváknak. Műcsalik és ezek fel- bottal juttathatók célba. A pergetés mindig is követni
    kínálásának finomsága, valamint a halak tartózkodási fogja a műlegyezés alakulását, még akkor is, ha ezek
    helyének óvatos megközelítése mind azt bizonyítják, az igencsak könnyű műcsalik nehézkesen kezelhetők a
    hogy mennyire nagy jelentőségű a tiszta vizekben ho- pergető cájggal.
    nos halak számára a vizuális információ. A wobblerek  A hegyvidéki tavakon használatosaktól eltérően,
    és körforgók sokkal inkább a táplálékhalak mozgásá-  a folyóvízi pergetésnél előkerülő felszerelés szinte a
    nak, az általuk keltett vibrációk utánzásával próbál- végsőkig finomított, alkalmazkodva ezáltal a kismé-
    ják megtéveszteni a pettyes ragadozókat. Azonban a retű műcsalikhoz. Egy másik tényező, amely után iga-
    gyártók fantáziájának köszönhetően találkozhatunk zodnunk kell, a meghorgászni kívánt víz nagysága és
    körforgókkal, amelyek rovarokat próbálnak imitálni és mélysége. Ellentétben a nagy hegyvidéki tározókban
    vásárolhatunk wobblereket, amelyek a megszólalásig történő horgászattal, ahol nagyokat kell dobni és csa-

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9