Page 9 - aprilis
P. 9

A ficánkoló  kor fordítja így a gumit, ha a süllő csak maszatolva a nyúlványon át hagyja el a horog az ólmot. Az ben-


                               ne a praktikum, hogy meggátolja a ráhúzott műanyag
    ütögeti a csalit. A felfelé mutató verzió mellett szól-
    hat az is, hogy azt a fenéken, nyugalmi állapotban is lecsúszását. Ez pedig gyakran előfordul, ha a twiste-
                               rünket kövek, ágak közé szorult pózból kell kirángat-
    érzékelhetően mozgatja a víz. Hogy mennyire meg-
 twister oszlanak a vélemények arra igazolás, hogy vannak ni, vagy ha nagyot vágunk be üresen – „luftot ütünk”.
     gyártók, akik a haltestű twistereket eleve felső állású Vannak, akik idegenkednek ettől a toldaléktól, mond-
     farokrésszel készítik. Az alap „jig head”, a twister fej ván, hogy felhúzáskor a sarkantyú roncsolhatja a szili-
     egy nyaknál derékszögben meghajlított füles horog kont, főleg ha az kisméretű. Van benne igazság, ezért
     (jig horog) amit öntéssel ellátnak egy gömbólommal. nemes egyszerűséggel lelapítják a sarkantyút egy fo-
     Az ólom mérete széles skálán mozoghat, akárcsak a góval. A twister fejek között van elakadásmentes bo-
     horog mérete és szárának hossza. Ezek a paraméte-  kor-, vagy sziklaugró is. Gyakori trükk, hogy az ólom-
     rek határozzák meg, hogy milyen vízviszonyok mel-  ba vagy beleöntenek, vagy egy erre fúrt lyukba be-
     lett, milyen távolságra, mélységre és milyen méretű szorítanak acélszálat vagy néhány rugalmas műanyag
     twisterhez illeszthetjük hatékonyan a fejet.     sörtét. Úgy helyezik el, hogy a horog hegye fölött né-
      A horog minőségén nem érdemes spórolni. Tekint-  hány mm-re mutasson, de ne érjen el a hegy szintjéig.
     ve, hogy többnyire csontos pofájú halakra pályázunk, Ez a kis pótszál átsegíti a horgot a kisebb akadályo-
     sok múlhat a horog hegyén. Ha nem akad biztonság-  kon anélkül, hogy az elakadna. A „nyers” színű ólom
     gal, a fárasztáskor vergődő hal könnyen megszaba-  mellett népszerűek a színesek is és ezeknek nagyon
     dulhat a kellemetlen élménytől. Hányszor megesik, is lehet jelentőségük. Egy cimborám örömmámorban
     hogy a már szárazra segített halból akadálytalanul érkezett meg a Tiszáról, gyönyörű süllőket zsákmá-
     kipottyan a twister vagy gumihal… Hiába, ezekkel a nyolt. Kérdeztem, mi volt a titkos fegyver? „Piros fej,
     csalikkal nincs idő nyeletésre. Fontos teendő a hor- vajszínű gumi. Csak ezt ették!” Nosza, másnap irány
     gászatok szüneteiben átvizsgálni a horgokat. Mivel a szentendrei Duna a piros-fehér kombinációval! Síri
     többnyire a fenéken mozgatjuk twisterünket, mind-  csönd, egyetlen ráütésem sem volt. Ott már évek óta
     untalan ki van téve a kövekkel való koccanásoknak, én is a vajszínűt húzgáltam, nem is viszek más színű
     elakadásoknak, beszorulásoknak. Ebből a horognak „tvinyót” magammal. Gondoltam egyet és az általam
     is jut bőségesen, hamar kicsorbul vagy egy kis alatto- preferált natúr ólomra váltottam. Meg is lett az ered-
     mos görbület keletkezik a hegyén. Ha ezt nem vesz-  ménye két csinos süllő formájában. Részemről mara-
     szük észre és nem korrigáljuk finom fenőkővel, eset- dok a semleges színű ólomnál. Némely külföldi orszá-
     leg tűreszelővel, lemaradhatunk néhány jó halról.  gokban szinte kultusza van a házilag készített twister pergetőhorgászat
      A golyó mellett léteznek lapított, ovális, pöröly fejeknek. Ezt a kereskedelem ki is szolgálja, kaphatók
     formájú, csónakorr alakú, stb. fejek is. Egy remek különféle öntőformák, jig-horgok, elektromos ólo-
     megoldás a talpas ólom, amiből 45 fokban ágazik ki a molvasztó edénykék, külön erre a célra kiszerelt fo-
     horog. Ez a fenékre érve és megállítva talpon marad, lyékony és hőre olvadó porfestékek a szivárvány min-
     de a ráfűzött twistert ebben a nyugalmi helyzetben den színében. Más kérdés, hogy egy ilyen apparátus
     is mozgatják az áramlatok. Sok esetben ilyenkor veszi árán lehet venni évekre elég kész fejet, de biztos van-
     fel a hal. A fej akkor van helyesen kisúlyozva, ha a nak olyan érvek, amik az otthoni barkácsolás mellett
    levegőben lógatva a horog szára merőleges a főzsinó- szólnak.
    rra. Gyakori megoldás, hogy az ólom öntvényen van    Térjünk vissza a twister egységünk lágy eleméhez,
    egy rövid nyúlvány, ezen pedig egy sarkantyú. Ezen vagy ahogy általában hívjuk, a gumihoz. Színválasz-
                                          tékra itt sem lehet panasz.
                                          Legjellemzőbbek az alapszínű,
     A twister felépítése                           egyárnyalatúak. Ezekből a
     és működése                                legnépszerűbbek a fehér, tört
                                          fehér, piros, és sárga változa-
                                          tok. Ha ezek nem válnának
                                          be, használhatunk kétszínűt
                                          is. Itt végtelen a választék, a
                                          legmenőbb talán a fekete tes-
                                          tű-fehér farkú és a fehér tes-
                                          tű-piros farkú. Tiszta vízben
                                          fogósak az üvegszerűen át-
                                          tetsző színes gumik és általá-
                                          nosan elterjedtek ugyanezek
                                          az anyagok apró, csillámló
                                          glitterekkel keverten. Sötét
                                          mélységekben és éjjeli hor-
                                          gászatkor jó szolgálatot tesz
                                          a fluoreszkáló gumi, ami fény-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14