Page 8 - aprilis
P. 8

A ficánkoló







    twister





        www.horgaszkalandok.hu


    A kaucsukot évezredek óta ismeri az emberi-
    ség, de guminak nevezhető anyag jóval később
    készült belőle. Charles Macintosh fedezte fel,
    hogy benzollal keverve, párologtatás után egy
    kenhető, szigetelő masszát kap. Ezt kenve két
    textil felület közé összeragasztotta azokat és
    az így keletkezett anyagból készült esőkabátját
    1823-ban szabadalmaztatta.

    Bár már 1838-ban sikerrel járt a PVC előállítása, egy
    évvel később megszületett a keménygumi, a műanya-
    gok meghatározó, általános elterjedése mégis a XX.
    szd. fordulójától számítható. Viszont ez a folyamat
    lavinaszerűen hozta magával az újabb és újabb ve-
    gyületeket, ezzel gyökeresen megváltoztatva az ipar
   pergetőhorgászat  világháború alatt kezdődött, Európában 1947-ben
    minden ágát. A szilikonok gyártása az USA-ban a II.

    jelent meg, de nagy tömegben csak a ’70-es évek
    elejétől találkozhatunk a műanyagoknak ezzel a cso-
    portjával. Az ipar szinte összes területén hatalmas
    újításokra nyílt lehetőség. A szilikon változatokból a
    horgászcikk gyártás számára is jutottak ideális alap-
    anyagok. Megjelentek a jig-ek, twisterek, gumihalak,
    vagyis a szilikongumi műcsalik, a kategória legfiata-  Egy csepp a twistergumik tengeréből
    labb képviselői. Gyakorlatilag ebből az anyagból a ha-
    lak szinte minden zsákmányállata megmintázható és
    kapásra csábító mozgásra bírható a békától a gilisztán hihetetlen természetességgel úszik. A szilikongumi
    át a rákig. Ilyen csalik ugyan világszerte megszámlál- csalikat használó horgászok tábora elég széles, ami
    hatatlan formában készülnek, nálunk legelterjedtebb alighanem a „gumik” két kimagasló előnyét bizonyít-
    a twister és a gumihal használata. Alábbiakban ezek- ja. Egyrészt messze a legolcsóbb pergető alkalmatos-
    kel foglalkozunk.                   ságokról beszélünk, másrészt rendkívüli hatásfokkal,
      A twister és a gumihal is tökéletesen beváltja azt a nagyon eredményesen használhatóak.
    törekvést, hogy a ragadozó halak prédáinak mozgá-
    sát a megtévesztésig lemodellezzük. Mindkét műcsali A TWISTER
    alapja két fő részből áll. Az egyik az ólomfejbe foglalt Ez az ötletes kis plasztik örökmozgó két részre tagol-
    jig-horog, együttesen a twister fej, a másik maga a ható, ezek az általában hengeres test és a vele egybe
    műanyag test, amit a horogra húzunk. Az így elkészült öntött, sarló alakú farok. Ez utóbbi feltűzve a horog
    műcsalit a főzsinórra kötjük és dobás után bevontat- ívével egy síkban helyezkedik el. Vannak dupla farkú
    juk. Ekkor a műanyagnak a horogtól szabad, kilógó fa- változatok is, ezek két lapja merőleges a horog síkjá-
    rok része intenzív, ficánkoló mozgást produkál. Ezzel ra. A farok lehet elvékonyított, lekerekített vagy villás
    idéz elő olyan vibrációt, ami a ragadozóban felkelti a végű, esetleg apró, golyó alakba is végződhet. A hor-
    támadási ösztönt. A „twist” szó angolul tekeredést, got úgy vezetjük be a testbe az orr felől, hogy a hegye
    csavarodást jelent – innen a twister neve. Nem telje- a test és a farok találkozásánál, vagy annál kicsit visz-
    sen találó, mert bár a látvány hasonlít a tekergőzésre, szább bújjon ki. Egyfarkú twistereknél elterjedtebb
    ez egyben egy gyors hullámzó mozgás is. A gumiha-   rögzítési mód, hogy a farok a horog ívével ellentétes
    lak farka viszont egy szabályos, vízszintes „integetés- irányba, lefelé kanyarodik. Ez nem aranyszabály, so-
    sel” utánozza a kishal úszását, egyben oldalirányban kan használják ellenkezőleg is. Van, aki attól függően,
    lökdösi a felhorgozott testet. Ezáltal némelyik típus hogy álló vagy folyóvízen horgászik, van, aki pedig ak-

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13