Page 7 - aprilis
P. 7

nórját a fenékre súlyoztuk. A vízfelszín és a botspicc
    közt feszülő kb. 1-2 m-es zsinórdarabokba nem tudott
    belekapni a szél, s a külső szemlélőnek olybá’ tűnhe-
    tett, mintha a meredeken vízbe fúródó zsinórjaink
    végén lévő horgok közvetlenül a lábunk elé lennének
    bevetve.
      Sajnos a nap folyamán több kapásunk nem volt, és
    az idő sem szelídült meg. Az utolsó éjszakát – kb. éj-
    félig tudtunk volna maradni – már nem volt értelme
    megvárni.
      Felemás érzésekkel dobtuk össze a cuccokat, és in-
    dultunk hazafelé. Hó takart mindent, ahogy az autó
    reflektorai rávetültek a tájra, a hőmérséklet pedig újra
    –6 C-fokra esett vissza. A kétórás hazavezető úton volt A 7 kilogramos pontyunk visz-
    időnk levonni a konklúziókat az első túrából. Abban   szaengedésének pillanata
    egyezett a véleményünk, hogy a helyválasztás nem
    volt a legjobb. Egészen addig kellett volna feltolni a
    tábor helyét, ahonnan már biztonságosan elérhettük  semmiféle változást nem találtunk, ezért kénytelenek
    volna mind a sekély, mind a mély vizet.        voltunk a túloldali part viszonylagos zavartalanságával
      Bár ezt a pontot tökéletes pontossággal betájolni indokolni a halak jelenlétét.
    nem lehet, mivel a tó medrének hosszanti metszete    Mindezek mellett az időjárás szólt bele leginkább a
    nélkülözi a hirtelenebb mederesést, és folyamatosan túrába. Nem is a szigorúan téli hőmérséklet, hanem a
    mélyülve éri el a gátnál a végleges mélységét. A ke- hirtelen jött erős hidegfront akadályozott meg minket
    resztmetszet meghorgászását jól végeztük, úgyhogy abban, hogy kapitális pontyokról készült képeket tud-
    erre nem igazán foghattuk viszonylagos eredményte-  junk közölni ezen íráson belül.
    lenségünket.                      De ami késik, nem múlik és reméljük egy újabb tur-
                                                           pontyhorgászat
      A furcsa az volt, hogy mindkét kapás a horgászhe- né már biztosan igazi tavaszi körülmények között fog
    lyünktől igen nagy távolságban, kifejezetten nagy boj- lezajlani.
    lival csalizott cájgra volt. Érdekes, mivel a mederben                       NéPé


                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12