Page 6 - aprilis
P. 6

most jött el a mi időnk, így azonnal visszahúztam az
                               etetésre a horgot, és közepes mennyiségű bojlival meg
                               is szórtam.
                                 Ekkor már a bója közelében tartózkodott egy csa-
                               pat, hisz még a bojlit szórtam a vízbe, fejlámpám fény-
                               csóvájában 2 db pontyot is láttam lomhán átfordulni,
                               max. 10 m-re az etetéstől. Ahogy partot értem, Tamás-
                               nak megcsörrent a telefonja, odahaza – közölte vele
                               egy barátja – tornádó erejű széllel érkező hózápor tört
        www.horgaszkalandok.hu
                               a városra. Figyelmeztetett minket, vigyázzunk, nehogy
                               a vízen érjen bármelyikünket is. Nálunk még minden
                               csendes volt, és reményeink szerint legalább hajnalig
                               ilyen is marad az idő. Egy éjszaka elég lett volna súlyos
                               vámot szedni a pontyokból.
                                 Hiú remény volt mindez. Pár perc múlva egyre erő-
                               södő zúgással – amit először a közúti forgalom zajá-
                               nak véltem – 100 km/h sebességgel tört ránk a szél,
                               sűrű hózáporral, amelyben csupán méterekre lehetett
                               ellátni. Botjaink állták a sarat, kapásjelzőink csak igen
                               ritkán pittyedtek meg, maximálisan megfeszített zsi-
                               nórjainkról adva tanújelet. Hogy valami pusztíthatót
     Kifejezetten nagy méretű              is találjon a szelek öregapja, felkapta a gumicsónakot
     bojlikat kínáltunk fel               – benne a betonsúllyal –, és egyszerűen a partra dob-
                               ta. Némileg megugrott a vérnyomásom, mert a bot-
                               jaimtól egy hajszálra esett a horgonyként is használt
    most fogunk halakat, vagy az időnek köszönhetően betonkolonc.
   pontyhorgászat szélben, némileg megállapodott hőmérséklettel és né- láda bojlival súlyoztuk elvihetetlenre. Ami ezután kö-
                                Biztonságból botjainkat gumipókokkal szorítottuk
    0-ázni fogunk. A körülmények is – akkor még úgy né-
    zett ki – a kedvünkre szerettek volna tenni: csendesedő
                               a földhöz, a csónakot pedig az autó fedezékében két
    hány távoli pontyugrás összetéveszthetetlen hangjával
                               vetkezett, azt nyugodtan felfoghattuk az újonnan vá-
    szállt le az este.
                               sárolt Easy Dome vizsgamunkájának. A sátor oldalfalai
      21 óra 30 perckor megszólalt az élesre állított, nagy olyannyira megdőltek, hogy majdnem leszorítottak az
    szemű bojlival csalizott botom jelzője, és a csónakot ágyamról – de állta a sarat. Reggelre aztán hófödte táj
    vízre lökve pár perces fárasztás után egy kb. 7 kg-os vett körül bennünket, a szél mit sem csillapodott, a tró-
    pontyot szákoltam meg. Az ismertetett körülmény mi-  pusi viharok hevességével tombolt. A télvégi orkán ki-
    att nagyon örültem, hogy egyáltalán a kapásig eljutot- sebb-nagyobb öblöt húzott zsinórjainkba, így megunva
    tunk. Fokozta örömömet a kifelé eveztemben hallott az állandó után igazításokat, nagyméretű ólmok – 130
    pontyugrások egyre sűrűsödő zaja. Úgy gondoltuk, g – és karabinerek segítségével valamennyi botunk zsi-

      Északról orkán erejű széllökések keltet-
      tek egyre nagyobb hullámokat  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11