Page 4 - aprilis
P. 4

Szeszélyes április
        www.horgaszkalandok.hu   pontyhorgászat Sátrunkat közvetlenül     a botok mögé vertük fel


    A folklór szerint Április a következőképp nyerte
                                Azon a péntek reggelen aztán útra keltünk, sajnos
    el mai „arcát”: az Év, minden hónap apja fele- nem az előre megbeszélt holtágra, mert ott az épp
    dékenységből csak 11 gyermekének osztott tu-   aktuális telepítés miatt tilalom volt. Választásunk egy
    lajdonságokat. A Januárnak hideget és havat, a általam már ismert, kissé kommersznek tartott tóra
    Márciusnak gyenge napfényt, a Júniusnak friss esett.
    meleget, az Októbernek ködöt és így tovább.    A hivatalos ügyek, az engedély intézése után erősen
    Csak egyetlen fiáról, Áprilisról feledkezett meg, gondolkodóba ejtett minket a hely megválasztása: a
    ő nem kapott semmit. De mivel ők 12-en, igen felső, sekélyebb részre állítsuk-e fel sátrunkat, ahová
    jó testvérek voltak, mindegyikőjük megajándé-   talán már egyre bátrabban kilátogatnak a pontyok,
    kozta valamivel Áprilist. Így kapott hideget De-   vagy a mélyebb részt részesítsük előnyben, gondolva
    cembertől, havat Februártól, meleget Májustól, a betörő hidegfrontra, és a sekélyebb rész felől ránk
    s mindegyikük adott valamit a saját tulajdonsá-    zúduló orkán erejű szélre?
    gából. Ezért van az, hogy áprilisban nem tudjuk,    Mint később kiderült kb: 200 m-t tévedtünk, és a tó
    mire számítsunk. Akár egyetlen nap is tud produ-   végi, viszonylag sekély, 1,2–1,6 méteres résznek sza-
    kálni metsző, fagyos szelet és kabátot lecsaloga-   vaztunk bizalmat. Már érkezésünkkor igen erős volt a
    tó meleget.                      szél, ami észak-dél irányában fújta végig a tavat. A leve-
                               gő 10, a víz pedig 7 C-fokos volt. Ez a hőmérséklet nem
    Az év első többnapos turnéjára készültünk, és hiába volt túl biztató számunkra, inkább a tél után mohón
    állította minden időjós, hogy: a hétvégén kemény fa- táplálkozni kezdő pontyok óvatlanságára építettünk.
    gyok, hózáporok és orkán erejű szél várható, tántorít- Sátrunkat közvetlenül a botok mögé vertük fel, be-
    hatatlanok voltunk. Hosszú, túlontúl hosszú volt a több járatát pedig ellentétesen fordítottuk a szél várható
    mint négy hónapos tél, semmiféle körülmény nem irányára. Ezután következett a pénzfeldobási rituálé,
    téríthetett volna el bennünket eredeti célunktól: bojli- ami a kettőnk közti oldalválasztást döntötte el. 50 Ft-
    val lépre csalni a tél után táplálkozni kezdő pontyokat. osunk a fej felőli oldalán landolt, így én választhattam,
    Ismereteim szerint a legerősebb mágnes egy horgász melyik oldalra kívánok horgászni. A mélyvíz felőli állást
    számára a víz, és nem tudtunk, de nem is akartunk en- gondoltam célravezetőnek, úgyhogy oda építettem ál-
    nek a vonzásnak ellenállni.              lásomat.

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9