Page 12 - aprilis
P. 12

ITALICA Fishing-Elsô Úszós Horgászkupa 2022


                                        és a legtöbb hal ebben a szektorban
                                        kerül horogvégre. Amíg az A szek-
                                        torban szinte mindenki fogott halat,
                                        addig a B szektorban már egy da-
                                        rab géb megfogása is egy negyedik
        www.horgaszkalandok.hu
                                        helyet jelentett és a C szektorban
                                        pedig egy második helyet. Az első
                                        fordulóban az A szektort kis különb-
                                        séggel Rizmajer József nyerte 4.420
                                        grammal, a B szektort Borzi Zsolt
                                        nyerte 3.340 grammal, a C szektor-
                                        ban Hegyes Zoltán volt az egyedüli,
                                        aki rátalált a halakra és 2.600 gram-
     Hűvős, szeles időjárás fogad-                    mal nyerte szektorát.
     ta a horgászokat a Fehérvár-                      Sokan már alig várták az első for-
     csurgói tározón                           duló végét, hogy egy finom ebéd-
                                        del és forró teával felmelegedve
                                        vágjanak neki a még nehezebbnek
    Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Első Úszós bizonyuló 2. fordulónak. A második forduló kezdete
    Horgászkupa szervezője, engedjétek meg, hogy után, az A szektor kivételével nagyon nehezen indult
    egy versenybeszámolóval és a versenysorozat hí-    meg a halfogás, a B szektorban a dobogós helyezet-
    reivel kedveskedjek számotokra.            tek eredményéről a fogott halak mérete döntött, így
   versenyhorgászat 2022. március 20-án tartottuk az Italica Fishing Első dévérkeszeg fogása elegendő volt az első hely meg-
                               fordulhatott elő, hogy Tomozi Tamás 660 grammos
                               szerzéséhez, akit szorosan követett Borzi Zsolt, mind-
    Úszós Horgászkupa 2022-es versenyévadának első ver-
    senyét, amelynek a Fehérvárcsurgói Víztározó strand összesen 12 grammal lemaradva, 648 gramm halfo-
    felőli része adott helyszínt. Sok negatív információ el-
                               gással.
                                Az A szektorban az A1-es helyről Sági Sándor gyö-
    lenére mi bizakodva álltunk a versenyhez. A versenyt
    megelőzően a 43 nevezésből végül 30 fő vett részt, a nyörű pontyokat terelt szákba, a C szektorban Hegyes
    sok visszamondás végett.               Zoltán ismételten remekelt 3.980 grammal, viszont raj-
      A folyamatos hideg időjárás és az egész héten kitartó ta kívül egy-egy darab géb megfogása is értékes helye-
    délkeleti széljárás nem kedvezett a halak kapókedvé- ket jelentett, így fordulhatott elő, hogy a C szektorban
    nek. Vasárnap napkeltekor, amíg gyülekeztek a horgá- Varga György 2 darab géb fogással, mindösszesen 10
    szok, a versenyhelyszín sekély vizénél, még jegesedés grammal 4,5 ponttal végzett.
    is látszódott. A reggel 6 órai bőséges reggelit követő- Többen jeleztétek felénk, hogy a verseny kiírásban
    en megtörtént a sorsolás és a horgászaink elfoglalták szereplő pontszámítás szerint, a nullázó versenyzők-
    a helyeiket. A rossz időjárás ellenére versenyzőink el- nek is nyolc pontot kellett volna, hogy kapjanak, ter-
    szántan kezdtek neki a megmérettetésnek, de már le-  mészetesen ez így van. Mind a két fordulóban, az A
    hetett sejteni, hogy a tározó halai még nincsenek kapó szektorban az első hét versenyző fogott halat, így ter-
    kedvüknél és kevés halas versenynek nézünk elébe.   mészetesen nullázóknak nyolc pont jár.
      A várakozásnak megfelelően sejteni lehetett, hogy  A verseny eredményét megtaláljátok az alábbi lin-
    az A szektorban történnek majd a legnagyobb fogások ken: https://www.fcms.hu/eredmeny/535695
     Volt aki a ládáját a víz-
     ben állíthatta fel                  A halfogás nehezen indult be  12 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17