Page 11 - aprilis
P. 11

a botot, közben tekerve az orsót ezzel felcsévélve a elsők a szivacsosra ázott fatörzs és az iszappal teli au-
    feleslegessé vált zsinórszakaszt. Azért is fontos ez a tógumi. Ezek nem adják vissza a horgot, viszont apa-
    mozzanat, mert így zsinórunkat állandóan feszesen dáskor szépen lehet róluk szüretelni… Az egyszerűbb
    tudjuk tartani. Megereszkedett zsinórral nem lehet akadásokból a kiút általában az apró, nem túl erős
    bevágni. Ezt az emelgetést addig ismételgetjük, amíg ráncigálás, – főleg ha csak az ólom tévedt be valami
    a twister közel ér a parthoz, - feltéve, hogy nem csó- kőrésbe – ha pedig így nem megy, akkor jön a „kilö-
    nakból horgászunk - ezen a ponton pedig átváltunk vés”. Ilyenkor megfeszítjük a zsinórt, kézzel a bothoz
    folyamatos pergetésbe. Legalábbis én így szoktam szorítjuk, kinyitjuk az orsót és a tűréshatárig görbítve
    meg. Ha egészen a lábamig táncoltattam a twistert megemeljük a botot. Ekkor szinte egy időben elpöc-
    a homokpadon, előfordult, hogy a süllő kikísérte a köljük a zsinórt és hirtelen vízszintbe lökjük a botot.
    csalit láthatóságig, aztán összenéztünk és őkelme Ilyenkor az esetek nagy részében a horog a hirtelen
    leborított az útvonaláról, mint egy vadászgép. Ha vi- ellenerő hatására „kilövi” magát az akadóból. Ha ma-
    szont az utolsó métereken megsürgetem a twistert, kacs az akadó, akkor csak még jobban belehúztuk a
    sokszor kap utána süllő vagy csuka. Gondolom nem horgot – ez pech. Ám ilyenkor is van még remény. Ha
    szívesen merészkednek ki a világos sekélybe, viszont elszántuk magunkat a beszakításra, tegyük a követke-
    a zsákmányt nem akarják elszalasztani. Az emelgetős zőképpen: feszítsük meg a zsinórt úgy, hogy a zsinór
    süllyesztős terelésünk eredményeképpen a twister és a bot vonala egybe essen. A keverőgyűrű alatt egy
    egy olyan forma pályát úszik be, mint a hortobágyi rongyra vagy ruhánk ujjára tekerjük egyszer-kétszer a
    kilenclyukú híd ívei. Ezzel a totyogtatással nem kell zsinórt és derékmagasságban, háttal a víznek, nagyon
    kapkodnunk, egy-egy bevontatás akár percekig is el-  lassan, folyamatosan, nem rángatva húzzuk. Így nem
    tarthat. Ha szerencsénk van, sikerül pont a süllő sze- vágjuk el a kezünket, nem terheljük a drága orsót
                                           és nem verjük ki a szemün-
                                           ket, ha véletlenül elszabadul
                        A twister húzása-visszaengedése   a twister. Többnyire csend-
                               gyors folyású vízen  ben, lágyan adja meg magát
                                           a zsinór a kötésnél. Ha nem
                                           ott, akkor durranós a szaka-
                                           dás, de ami meglepő, sokszor
                                           ilyenkor akad ki a twister és
                                           sértetlenül ér partot. Gyak- pergetőhorgászat
                                           ran hihetetlen méretű ágakat
                                           hurcol magával, amiket mi
                                           tépünk fel az iszapból vagy
                                           törünk le a víz alatti törzsről.
                                           Gyengébb minőségű fejek
    me előtt felkínálni a horgot. Ha egy dobás nem jár esetében a horog vagy eltörve vagy kinyílva tér vissza
    sikerrel, dobjunk odébb kb. egy méterrel és ezt foly- az akadóból.
    tassuk addig, amíg nem dobáltuk meg „sugarasan” az   Twisterrel nem csak a fenéklakók foghatóak, de
    adott területet. Ha nincs hal, haladjunk pár métert a felszín közeli vadászok is. Bár nem tipikus balinozó
    parton és dobáljunk újra úgy, hogy nagyjából legyen eszköz, adódnak olyan napok, amikor a rigolyás őn
    átfedés az előzőleg átfésült szakasszal. Így elég jó határozottan megkívánja. Neki és a domolykónak
    százalékkal sikerülhet átvizsgálni a környéket. Folyók már ténylegesen pergetve mutassuk meg a twistert!
    esetén számolni kell a víz sodrásával. Sodrásiránnyal Állóvízen gyorsan, folyamatosan húzzuk a gumit kb.
    megegyezően húzva nem igazán működik a twister, 20-50cm mélyen. Mindkét hal, de főleg a balin nagy
    inkább csak viszi a víz, mi meg csak visszanyerjük a üldöző, szeretik a gyors hajszákat, hát hadd kerges-
    zsinórunkat. Ezért hát úgy érdemes partról dobni, sék a twisterünket! Főleg folyón, csónakból célszerű
    hogy tőlünk felfelé pottyanjon a csali. Ott elkapja a a sodrás irányába dobni egyet és lassan felfelé húz-
    sodrás és mire feneket ér pont olyan helyzetbe kerül, ni. A víz ereje teszi a dolgát, ha csak visszatartjuk a
    hogy árral szembe tudjuk húzni. Ilyenkor maximális csalit, az akkor is aktívan vibrál. Visszaengedve, ismét
    hatásfokkal dolgozik a gumi. A twister avatott kéz- húzva hosszasan játszhatunk így egyetlen dobással.
    ben hasznos medervizsgáló szonda is lehet. Ki lehet Részemről nem pergetek twisterrel célirányosan ba-
    vele kopogtatni a követ, márgát, iszapot, gödröket, linra, de számtalanszor adódik – főleg nyári napkel-
    akadókat. Ezeket célszerű társítani valamilyen par- téken – hogy előkerülnek a torpedók és gátlástalan
    ti tereptárggyal, hogy visszataláljunk és már csak a fröcsköléssel kergetik, dobálják a snecinépet. Ilyen-
    hasznos helyekre dobjunk. Különösen célszerű azok-  kor húzok néhány „magasat” a twisterrel és ha elkap
    nak a helyeknek a listázása, ahol reménytelenül akad- a hév, akkor a horgásznap hátralévő része rendszerint
    tunk, szakadtunk. Kövek közül, keményfából ki lehet élő kishalas balinozásba torkollik.
    kocogtatni valahogy a horgot, de vannak ősellensé-                      Folytatjuk….
    gek, afféle twistertemetők. Nálam holtversenyben                        Tam-

                                                          11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16