Page 10 - aprilis
P. 10

hírük sem volt. Mivel a süllő elég
                                         óvatos jószág, igyekszem a legke-
                                         vésbé feltűnő előkét alkalmazni.
                                         Ez egy vékony de erős, fémszínű,
                                         csupasz szál vagy sodrony, sem-
                                         mi esetre sem csillogó forgóval
                                         és kapoccsal. A fémszál műanyag
                                         borítása tetszetős, de csak opti-
                                         kailag vastagítja az előkét. Eddig
        www.horgaszkalandok.hu
                                         nem is éreztem hátrányát ennek
                                         a plusznak a szereléken.
                              A twister pályája    Hogyan mozgassuk a twistert?
                          tapogatós bevontatáskor    A következőkben leírtak többnyi-

                                         re a gumihalazásra is érvényesek,
    nél többnyire halvány zöldes-sárga, sötétben pedig hisz a két műcsali közeli rokonai egymásnak.
    zölden világít. Éjszakai használatakor célszerű néha  A twisterezésről témázgatva csínján bánok a „per-
    megvilágítani, hogy ne veszítsen fényének erejéből. getés” kifejezéssel. A twister klasszikus használata
    Több forrásból hallottam, hogy a meleg hónapokban inkább mártogatásba, tapogatásba hajlik. Esetenként
    inkább az élénk színek hódítanak és ahogy hűl az idő, a pergetés szó is helytálló, pl. amikor úgy kezeljük a
    fokozatosan át kell térni a természet közeli árnyala- „tvinyó”-t, mint egy villantót. Vagyis egy bizonyos
    tokhoz. (zöldes, barnás, szürke, halványkék, fekete, mélységben folyamatosan gyors mozgásban tartjuk.
    stb.) Ezt még ilyen következetesen nem próbáltam ki, Ez eredményes lehet szinte minden rablóhalra, vi-
    de van benne ráció, érdemes tesztelni. A gumi visel- szont süllőre már nem annyira. Márpedig a twistere-
    kedését célszerű még az éles bevetés előtt, a lábunk ző horgászok zöme süllő után kutat. A süllő elősze-
    előtt úsztatva megvizsgálni. Sajnos előfordul, hogy retettel bújik meg bedőlt fák törzse alatt, gyökerek
    – főleg hidegben – nem kellő intenzitással mozog a
                               közti odvakban, kövek között vagy nagyobb kő alatt
   pergetőhorgászat  sprőd és a virgonc veretés helyett csak ímmel-ámmal úszó kishalakra. Mivel a tüskéshátúak rivalizálnak
    csali. Lehet akármilyen tetszetős a színe, ha az anyaga kifürdött mélyedésben. Ilyenkor innen támad az arra
    billegeti a farkát. Adódhat úgy, hogy nem teljesen
                               egymással, csak a biztosra menve hagyják el leshe-
    stimmel a gumitest hossza a horogéhoz, ha túl hosz- lyüket, mert azt hamar elfoglalhatja egy idegen. Az
    szú, a horog hegye túlságosan távol kerülhet a farok- ilyen rejtekhelyek felkutatására tökéletes eszköz a
    tól. Ennek az lehet a következménye, hogy sok üres twister és tökéletes módszer a tapogatás. Ez a követ-
    bevágásunk lesz, rosszabb esetben farok nélkül von- kezőképpen működik: Bedobunk és várunk, amíg az
                               ólom a fenékre ér. Ezt lehet érezni is és látni is. Hirte-
    tatjuk be a twistert, mert a hal letépi, de nem éri el a
    horgot. Ilyenkor a pedánsabb horgász levág a testből, len megkönnyebbül a bot és a zsinór egy pillanat alatt
    én leharapom a felesleget, mint sheriff a szivarvéget. hasat ereszt. Ekkor néhány orsótekeréssel feszessé
    A gumi ilyen csonkításának más indoka is lehet, pl.  tesszük a zsinórt úgy, hogy a bot állása közel legyen
    ha „duppler”-t készítünk. Egy csukavadász ismerőstől a vízszinteshez. Lassan megemeljük a bot végét, de
    vettem át a technikát. Ez a készség egy hosszúhorgos nem egészen a függőlegesig, hogy maradjon terünk
    fejből és két gumiból áll. A lerövidített testű gumikat az esetleges bevágáshoz. Innen pedig visszaengedjük
    úgy húzzuk a horogra, hogy ösz-
    szeérjenek és a farkaik ellentétes
    irányba mutassanak. Nekem leg-
    jobban a piros-fehér összetétel
    jött be, valóban elcsábítja a csu-
    kát.
      Megjegyzem - bár evidens –
    hogy ha céltudatosan csukára
    szerelünk, mindig használjunk
    drótelőkét! A „vízitigris” fogai
    hamar leamortizálják a főzsinórt
    és ugye nagyon keserű érzés a
    heves fárasztás közben hirtelen
    könnyűvé váló bot… Én a téli Du-
    nán, süllőzés közben is használok  Folyón felfelé dobjunk,
    drótot, mert évről évre megfi- várjuk ki a fenékre süllye-
    gyeltem, hogy fagy közeli napo-  dést és onnan húzzuk a
    kon előkerülnek a csukák olyan  twistert a sodrás ellen
    helyeken is, ahol tavasztól télig

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15