Page 8 - december
P. 8

Miért nem    akad a horog?

        www.horgaszkalandok.hu


                                           a paduc egy kemény, porcos
                                           felső állkapoccsal rendelkezik,
                                           amibe a horog nagyon nehe-
                                           zen fúródik bele. Ezért a pa-
                                           duc horgászatkor egy vékony,
                                           de ugyanakkor erős és éles
                                           hegyű horgot használunk.
                                            Egy másik szempont, ami
                                           szerint horgot választunk, az
                                           a csali. Például, ha szúnyoglár-
                                           vával horgászunk, nem hasz-
                                           nálhatunk egy vastaghúsú
                                           horgot, mert egyszerűen kép-
   módszerek és praktikák Kell tudnunk: milyen halfajhoz, mi-           már a számtalan horgászcikk
                                           telenség rá felfűzni a szúnyog-
                                           lárvát. Szerencsére a dolog
                                           nem olyan bonyolult, mert ma

                                           gyártó cég milliónyi horogtí-
                                           pust kínál a különböző halak
                                           horgászatához.
                                            Mégis sok horgásszal elő-
     lyen típusú horgot használhatunk
                                           fordul, hogy a megfelelő
                                           minőségű, méretű, típusú
    Ezt a kérdést számtalanszor feltesszük magunk-
                               és színű horoggal horgászik, és mégis a kapásainak
    nak és horgásztársainknak, egy-egy sikertelen nagy részét, nem sikerül megakasztania vagy a meg-
    akasztás után. Általában tudjuk is a választ rá: a akasztott halak egy része a fárasztáskor lemarad. Ez
    nem megfelelő méretű, öblű, hegyű horogra fog-    főleg a paduc horgászatnál fordul elő a leggyakrab-
    juk a sikertelenséget.                ban. Ilyenkor ismét egy kérdés merül fel benne: Mi-
                               ért nem akad a horog? Erre a kérdésre a választ, egy
    Rendszerint ezekkel a problémákkal találkozunk hor-  tapasztalt horgászcimborám adta meg, amikor el-
    gászat közben, amelyeket horogcserével gyorsan lehet panaszkodtam neki, hogy kapásaim nagy része nem
    orvosolni, csak ismernünk kell, hogy az adott halhoz akad meg, és ha meg is akad, rengeteg halat veszítek
    melyik a legmegfelelőbb horog. Például tudjuk, hogy el, fárasztás közben.
     A használt csali mérete is befolyásol-
     ja horgunk választását                Jól akadt a horog


  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13