Page 6 - december
P. 6

ményes, de akkor a horogra csontit, bábot
     Vigyázzunk, hogyan etetünk vele                vagy kukoricát kell tenni. Ha olyan sok a
                                    hal, hogy már az elején sok táplálékot kell
                                    bejuttatni a fenékre, azt tanácsolom, hogy
                                    több bábot vagy csontit csúzlizzanak be,
                                    majd rendszeresen etessenek pellettel. Így
                                    a horgunkra pelletet téve a legszebb halak
                                    fognak ráharapni.
        www.horgaszkalandok.hu
                                    MINIMÁLIS FELKÉSZÜLÉS
                                    A pellet helyes felhasználásához hozzátar-
                                    tozik a megfelelő előkészítés is. Ne higgyük
                                    azt, hogy csak ki kell nyitnunk a csomagot,
                                    bedobjuk a golyócskákat a vízbe és már húz-
                                    hatjuk is ki a halat. Minden évszakban más
                                    és más módon kell előkészíteni. Nyáron pél-
                                    dául jól tesszük, ha leforrázzuk, hogy ezzel a
                                    benne lévő olaj egy részét eltávolítsuk. Mint
                                    ahogy már említettem, az illóolajok sokkal
                                    gyorsabban távoznak meleg vízben, és meg
                                    vagyok győződve róla, hogy ilyenkor a halak
                                    ahelyett, hogy ráharapnának a csalira, meg-
                                    elégszenek a lebegő apró részecskék kiszű-
                                    résével vagy elnyelésével.
                                     A pellet leforrázását úgy végezzük, hogy
                                    egy finom lyukú szitára helyezzük, majd
                                    forró vizet öntünk rá. Ezután azonnal hideg
   horgászcsalik versenytársaimén, de képtelen voltam kifogni őket. hén puhának és bézs színűnek kell lenniük. Télen nem
                                    vízsugár alá tesszük, jól megrázzuk, majd
                                    pedig gondosan megszárítjuk. Ekkor eny-

    Pedig a magyarázat viszonylag egyszerű volt: a dévér- lenne ésszerű ugyanígy eljárnunk, mert sokkal lassab-
    keszegek odajöttek a területemre, de kizárólag a tel- ban mállik szét a pellet, és a benne lévő olajok és zsírok
    jesen vagy részben szétmállott pelletet fogyasztották, szétterjedése is tovább tart. Meg is őrölhetjük a pelle-
    a horgon csak akkor számíthatunk jó eredményre, ha tet. Horgásztársaink közül vannak akik liszt formájában
    az elején elkerültük a tömeges pellettel való etetést. készen veszik, de szerintem a frissen őrölt pellet sokkal
    Ha kevesebb adagot használunk a főetetésnél, akkor a jobb. A dévérkeszeg nagyon szereti, viszont én szinte
    beetetés sokkal hatékonyabb, mert a halnak nincs más mindig egymagába használom. Mindenesetre, nagyon
    választási lehetősége, mint hogy megegye, még akkor erős aromája elnyomja szinte valamennyi más vele ke-
    is, ha rámenősebb halak elzabálják előle az elemózsiát. verhető liszt aromáját. Nem javasolom, és ne keverjük
      Nemrégen olvastam egyébként egy rendkívül érde- az etetőanyagunkat etetésre használt pellettel, mert
    kes cikket egy angol magazin-
    ban, ahol Alan Scotthorne be-
    ismeri, hogy nem kevés időbe
    telet mire rájött, hogyan le-
    het hatékonyan felhasználni
    csaliként a pelletet. Mint írja,
    eleinte tanácsot kért barátjá-
    tól, Tommy Pickeringtől, aki
    azt mondta neki: nem érde-
    mes komplikálni a dolgokat,
    a pellettel ugyanúgy kell hor-
    gászni, mint a csontival. Én
    sem adhatok Önöknek ennél
    okosabb tanácsot: dobjunk
    be egyszerre 10-15 golyócs-
    kát, és minden bizonnyal
    meglesz az eredmény. A pel-
    lettel való tömeges beetetés   Magas tápértékű pellet
    csak versenyen lehet ered-

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11