Page 4 - december
P. 4

Igy használjuk    a pelletet   horgászcsalik www.horgaszkalandok.hu
      A pellet lehet sötét vagy világos színű


    A nagyobb méretű halak horgászatával foglal-   6 mm-es átmérőjű pelletekkel egyéni rekordot dön-
    kozó cikkekben rendszeresen említik a pelletek tött. Ékes bizonyítéka mindez annak, hogy ez a csali jól
    használatát. Bizonyára önök közül is sokan kipró-   működik és nemcsak zagyvaságokat beszélnek róla.
    bálták, de mivel nem tudták, hogy igazán hogyan
    is kell használni, csalódottan horgásztáskájuk MI IS TÖRTÉNIK A TÓ FENEKÉN?
    legmélyére süllyesztették. Hát akkor nézzük, ho-   Mindazok kedvéért, akik jártak hasonló sikerrel, talán
    gyan is használjuk a pelletet.            hasznos lenne visszatérni a pellet használatainak felté-
                               telire, már csak azért is, mert egy újabb próbálkozás-
    Egyre több olyan horgászt látni, sőt versenyzőt is, akik sal a következtetések is módosulhatnak. Nos, a pellet
    horgászatuk során használtak pelletet. Közülük sokan, bizonyos értelemben a hiányzó láncszemet alkotja az
    egész szépen megtömött szákkal, mások zsákmány etetés és a csalizás között. Nagyon eltérő méretekben
    nélkül tértek haza. Ettől függetlenül örömmel tapasz- (2 és 22 mm-es átmérő között) és színekben kapható (a
    talom, hogy a pellet kifejezés egyre többször kerül szó- sötét gesztenyeszíntől a világos bézsig). A legsötétebb
    ba, különösen a pontyhorgászok körében. Örömmel színűeknek nagyobb a zsírtartalmuk, ami a frissesség
    fedeztem fel, hogy egyik jó barátom sikerrel kísérlete- garanciájának számít. Ha túl sokáig tárolják a raktárban
    zett vele a Balatonon, és azt is, hogy másik ismerősöm, vagy a horgászládában, kivilágosodik és elveszti csábí-

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9