Page 5 - marcius
P. 5

A garda felfelé nyíló
                                szája bizonyítja, hogy a
                                víz felső rétegeiben élő
                                plankton szervezetekkel
                                táplálkozik

                               mozgást a hal lényegében a test két oldalán lévő törzs-
                               izomzat összehúzásával és elernyedésével végzi, s ez-
                               zel a vízzel szemben, gyakran 1 méteres magasságba
                               is feldobja magát. Ezt teszi például a hegyi patakok zu-
                               hatagjain a sebes pisztráng. A tengeri „repülő” halak
                               (fecskehal, repülőhal stb.) erőteljes farkcsapásaikkal
                               előrelendülve, mintegy kiugranak a vízből, fejlett mell-
                               úszóikkal 20-30 másodpercig akár 200-400 métert is
                               vitorlázhatnak a levegőben. A mi édesvízi halaink jó
                               úszók: a sebes pisztráng 8, a paduc 4, a fejes domolykó
                               2, 7, a márna 2, 4, a ponty viszont csak 0, 4 métert úszik
                               másodpercenként.
                                A halak fején, a kopoltyúfedők alatt találjuk a ko-
                               poltyúlemezeket a megszámlálhatatlan hajszálerekkel.
                               Ezen a fontos szerven történik az oxigén felvétele és
                               a vér széndioxidjának leadása a vízben. A kifogott hal  ichtiológia
                               kopoltyúját ezért nem szabad ujjunkkal megsérteni,
                               azt oda bedugni, különösen a vízbe visszadobandó, az
              amelyek a hal érdekeit szolgálják élve tartandó (szákban), vagy a felkantározandó halak
              a horgászéval szemben.      esetében.
               A gerincoszlop egy tengelyváz,  A halak szájnyílása, annak nagysága, formája, állá-
              amely csigolyákból áll, amelyek- sa a környezethez, illetve a táplálék felvételéhez alkal-
              hez a lengőbordák csatlakoznak. mazkodott az évmilliók során. A ragadozó halaknál a
              A csigolyákból hasi irányba nyúl- szájnyílásban igen fejlett, változatos nagyságú fogakat
              nak a lengőbordák, amelyek a hal találunk. Ezekkel fogja meg a táplálékhalat, s azt szá-
              nemesebb, belső szerveit védik. jában ezekkel meg is forgatja, hogy fejjel lefelé nyel-
              A halaknak páros (mell, hasúszó) hesse le, például a csuka, a „szúrós” sügér esetében.
              és páratlan (hát, farok, farkalatti) A mi gardánk felfelé nyíló szája bizonyítja, hogy a víz
              úszói vannak. Ezek formája, nagy- felső rétegeiben élő plankton (lebegő növényi és apró
              sága nagyon változatos a tenge-  állati) szervezetekkel táplálkozik, míg a ponty a harmo-
              rekben és édesvizekben élő, közel nikaszerűen kitolható ajkaival a tófenék iszapjában ku-
              25 ezer halfajnál. Az úszókat me- tat rovarok, s azok lárvái után. Ezzel magát is elárulja,
              revítik az úszósugarak, amelyek a hiszen iszapkutatása során gázbuborékok, iszapfelhő
              pontynál (bognártüske), a sügér száll a víz felszíne felé, s a gyakorlott horgász-szem ezt
              és süllőnél túlhaladják az úszókat, könnyen észreveszi, a ponty vesztére. Igen sok halfaj
              ezek kezeinket megszúrhatják, szájnyílása mellett bajusz-szálak találhatók. Ezeken ta-
              azon keresztül pedig fennáll a pogató érzékszervek helyezkednek el. A bajusz-szálak
              fertőzés veszélye. A pisztrángok a vízfenékközeli tartózkodásra vallanak. A menyha-
              hátúszója mögött az ú.n. „zsírú- lunknak l, a compónak 2, a kecsegének és pontynak 4,
    szó” található, amelyben nincsenek merevítő úszósu-  a törpeharcsának 8, a réti csíknak l0 szál bajusza van. A
    garak. A hal mozgásában, a vízbeni helyzetében, annak harcsa 6 bajusz-szála közül a két szembetűnően hosz-
    változtatásában, az úszóknak szerepük van - itt a ha- szúval a kis táplálékhalakat magához csábítja, kihasz-
    zai halfajokról beszélünk, - de az igazi mozgást testük nálva kíváncsiskodásukat.
    kígyózó mozdulataival érik el, amelyben a fő szerep a  A halbonctan órán szólni kell a halak bőréről, ame-
    hatalmas izomzatú hátsó törzsrészé és a farktájéké. A lyet a többrétegű hám és az alatta elhelyezkedő irha

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10