Page 4 - marcius
P. 4

A halak

       világa

   ichtiológia www.horgaszkalandok.hu     A pisztráng csodálatosan szép hal

    A vízi élettől távol álló nagyközönség keveset
    tud a halról és a halak életéről, a halak világá-
    ról. Legfeljebb annyit, hogy karácsonyra pontyot
    kell vásárolni, vagy a szivárványos pisztrángot
    tenyésztik, majd árulják a kereskedelemben, a
    süllő finom, de drága. A természetkedvelő már
    behatol kissé a halak „rejtett” életébe, igyekszik
    megfigyeléseivel feleleteket adni a „miértekre”.
    A horgász - a bővebb zsákmány, a nagyobb példá-
    nyok reményében már többre vágyik: igyekszik
    megismerni a halat, annak életmegnyilvánulása-
    it, hogy aztán az elméleti tudását a gyakorlatban
    hasznosítsa.

      A horgásziskola kezdetén, természetesen Európá-
    ban, - a XV. Század derekán - született az immár klasszi-
    kussá vált angol mondás: „Trout fishing is three times
    beautiful”, vagyis a pisztráng horgászata háromszor is  A harcsánál a bajusz-szálak a fenék-
    szép, - mert szép a hal, szép a fogási módja és szép  közeli tartózkodásra vallanak
    a hegyi környezet, amelyben a sportot űzzük. Nos, a
    szép hal - minden hal szép, nemcsak a pisztráng! - egy
    élőlényt rejt magában, a fajfejlődés szempontjából egy ról, gerincvázról és végtagok vázáról beszélhetünk
    viszonylag magasabb rendűt, amelynek szervezetével az anatómiai leckénkben. A hal koponyája közel 200
    érdemes röviden megismerkedni, azt „bonckés” alá csontelemből áll, ez védi az agyat, a kopoltyút, a száj
    venni.                        és garatüreget. Ezekben az üregekben helyezkednek el
      A halak vízben élő gerinces állatok, testüket min- a horgászat szempontjából oly fontos szervek, mint a
    den oldalról víz határolja. Testtájak szerint koponyá- szem, a hallás, látás, egyensúlyozás és a szaglás szervei,

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9