Page 10 - marcius
P. 10

Annyira belemerültem a há-
    tizsák tartalmának átvizsgálásába,
    hogy észre sem vettem, hogy a há-
    tamnál az öreg egy termetes padu-
    cot fáraszt. Csak akkor riadtam fel,
    amikor a paducot a hátizsák mellé
    dobta és rám szólt, hogy tegyem
     www.horgaszkalandok.hu
    bele a haltartóba. Néhány másod-
    perc múlva a Pista bácsi által fo-
    gott paduc már az én markomban
    vergődött. Karcsú teste volt, piros
    úszókkal, apró pikkelyekkel beta-
    karva, melyek csillogtak a napfény-
    ben. A fej, a kiemelkedő pofával,
    egy erős külső szájat fedett fel,
    mely éles volt, mint egy véső.
      – Ki akarod próbálni? – kérdezte
    az öreg, és mielőtt válaszolhattam
    volna, horgászbotját erőszakosan
    a kezembe nyomta, és jött a lecke
    második része. Izgatottan vettem kézbe a horgászbo-  gyobb csoportokba verődnek, legelve az aljzat zöld
    tot, figyelmesen vizsgálgatva minden részletét. A pa- szőnyegét. Ha jól megfigyeled, pontosan látni fogod a
    rafa nyélre egy rézcsiga tekerőorsó volt erősítve, mely helyeket, ahol a paducok elhaladtak. Mindig a kis zú-
    megfeketedett a sok használattól. Amíg én vizsgálgat- gók, kis bokrok utáni csendesebb helyeken keressed.
                                Amikor befejezte mondanivalóját, kijött mellém és
    tam a horgászbotot ő ismét magyarázni kezdett:    a közeli bokorról vágott egy jó másfél méteres botot,
   paduchorgászat   szakaszok. Ezzel a zöld algával táplálkoznak, ami beta- ágat, majd mindennel együtt a Szamos vizébe hajtott.
      – Tudod fiam, a paducok csak az ehhez hasonló vize-
    ket kedvelik, ahol vannak gyors folyású és köves aljzatú aminek egyik végét kihegyezte, és egy maréknyi zöld-
    karja a köveket – mondta, kezében egy kővel, amit épp Feszülten figyelte a vizet a fent említett helyeket keres-
    kiemelt a vízből.
                               ve, és beszúrta a botot a köves vízfenékbe. Az apróbb
      – Ez az alga tele van apró álatokkal és lárvákkal, ami
                               ágakat a bot köré tekerte úgy, hogy a víz ne sodorja el.
    a paduc egyik legkedveltebb tápláléka. A paducok na-
                               Ennek a hátánál lelassult a víz, elbátortalanodva az út-

     A paducok nagyobb csoportokba verőd-
     nek, legelve az aljzat zöld szőnyegét.  10 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15