Page 5 - januar
P. 5

 Egy keménynek mondott tél képes elűzni a és rovarlárvák, amelyek a jég alatt is aktívak marad-
    horgászokat a vizek partjáról, ilyenkor még a nak. Az algák vagy az állati mikroorganizmusok által
    legbátrabb horgászok is beadják derekukat a képviselt planktonok sem tűnnek el teljesen, csak a hi-
    csontfagyasztó hideg és a metsző szél hatására,  deg miatt csökkentik biomasszájukat. Tehát a jég alatti
    jobbnak látják, ha inkább otthon maradnak. De vízi világban az élet folytatódik, nem áll le, és a halak
    vajon a halak hogyan élik túl az igazi kemény is tovább keresik a táplálékot.
    telek viszontagságait? Azt feltételezik, hogy a  Ha esetleg valaki nem tudná, mormiskázásnak hív-
    halak lehúzódnak a mélybe és lecsökkentik élet- juk magát a módszert és mormiskának a csalikat,
    folyamataikat, éppen ezért nem is érdemes rá- amelyeket használnak a módszerhez. Mivel a gyakor-
    juk horgászni és főleg nem fagyoskodni, hiszen lat is azt mutatta, hogy néha a csali egyszerű felkíná-
    úgysem fognak majd semmit. Mintha csak lát-      lása nem mindig vezet a sikerhez, ezért a sikertelenség
    nák lelki szemeikkel a szegény remegő halacs-     kiküszöbölésére a lékhorgászok próbáltak különböző
    kákat, amint az enyhébb időjárásért sóvárog- trükköket bevetni a halak kapásra bírására. A kanalas
    nak. Azonban akinek a szó szoros értelmében mormiska vonzerejének növelésére az egyik módszer
    volt bátorsága bedugni az orrát egy lék alá, an- az, amikor a horogra tűzött csali közvetlen közelébe
    nak teljesen megváltozik a véleménye.         élénk színű gyöngyszemeket vagy golyócskákat fűz-
                               nek fel. Az ily módon összeállított csalival igen hatá-
     A jégpáncél alatti vízi világban az állandó csend és sosan lehet horgászni ragadozó halakra, és még a bé-
    nyugalom uralkodik, talán éppen ezért van az, hogy kés halak sem ijednek meg a színes gyöngyöktől.
    az igazi nagy horgászok tudják, hogy még a teljesen be  Egy másik bevált módszer, amikor a műcsalit ter-
    nem fagyott vizekben is ott kell keresni a halat, ahol mészetes csalikkal kombinálják. A fentebb említett
    már van egy kis kialakult jégrétek, ugyanis a jég alá gyöngyökkel felvértezett csalit kifejezetten a rablóha-
    a hideg szél már nem tud behatolni. A jég alatti vi- las horgászatra fejlesztették ki, viszont a közönséges
    lág többé már nem függ a szeszélyes téli időjárástól, mormiskát a békésebb halakra és a kisebb ragadozók
    amely csökkentheti vagy teljesen leállíthatja a halak horgászatánál alkalmazzák. A lékhorgászat legújabb
    étvágyát. Talán paradoxnak tűnhet, de éppen a jég az, fejlesztései általában az északi országokból jutnak el
    amely megvédi a halakat azoktól a mostoha körülmé-  hozzánk, onnan, ahol hosszabbak a telek és a léghor-
    nyektől, amely a horgászokat kint a felszínen próbára gászat már-már vallásnak számít. Az elképesztően
                               gazdag vízhálózatával és a lékhorgászat százéves ha-  módszerek és praktikák
                               gyományával rendelkező Oroszország tartja a rekor-
                               dot e téren.
                                Az orosz lékhorgászok fejlesztettek ki egy olyan csalit,
                               amely egyesíteni tudja a mormiska és a gyöngyös-ka-
                               nalas csalik előnyeit. A hármas horoggal rendelkező
                               mormiskáról van szó, amelyet az orosz horgászok egy-
                               szerűen csak „kis-ördögnek” neveztek el. A ragadozó
                               és a békés halak horgászatára is használják egyaránt.
                               Sok orosz horgász nem fektet kellő bizalmat az egysze-
                               rű kivitelezésű mormiskákba, ezért ezek horgaira még
                               néhány árvaszúnyog lárvát is feltűznek, növelve ezzel
                               is a csali fogósságát.
                                A „kis-ördög” egymagában is kiváló csali, de a külön-
                               böző színű gyöngyökkel felszerelt változatai egyszerű-
                               en ellenállhatatlanok. Azonban, ha a halak még erre
                               sem reagálnak kellőképpen, akkor a gyöngyök helyett
                               használhatunk élő csalit is. Ez esetben a gyöngyök he-

    A „kis-ördög”                     lyett árvaszúnyog lárvákat tűzhetünk fel a kisördög
                               horgára. Ez a kombináció a legtöbbször ellenállha-
    tesz. A jég alatt a víz hőmérséklete állandó marad (kb. tatlan a halak számára és mivel a halak télvíz idején
    4 fok körül az aljzat közelében és kevesebb a felszínen) csoportokba verődnek, a mindhárom horogszárra
    és a halak többsége továbbra is folytatja a táplálkozást, feltűzött árvaszúnyogot megcélozva a mormiska játé-
    de természetesen nem annyira intenzíven, mint ahogy kát folyamatos támadás érheti. A mormiska méretétől
    azt a meleg szezonban teszik. A táplálék felvételének függően, a horogszárra feltűzött árvaszúnyog lárvák
    csökkenése nem az étvágytalanság számlájára írható, befolyásolhatják a mormiska játékát.
    mert a hal enne, csak nem igazán van mit, vagy ha  Azonban, ha a halak aktívnak bizonyulnak, nem rit-
    van is mit, az elég kevés. Tehát nem az étvágytalan- ka eset, hogy akár egyszerre két hal is horogra akad,
    ság, hanem inkább a táplálék hiánya az, ami előidézi főleg, ha durbincsokról van szó. A rávágások gyako-
    a halak vegetálását. Azonban vannak olyan rákfélék riságát és erősségét tovább lehet módosítani az ár-

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10