Page 7 - februar
P. 7

De nem csak e két erőművész lehet a folyóvizeken majd golyó alakúra formálta. Neki működött. A ma-
    a célpontunk. További két halfaj él szinte kizárólag fo- gyar harcsa-örökranglista első 20 helyezettjéből az
    lyóvízen: a márna és a domolykó. Az írás elején emlí- egyik versenyző egy 80 kg feletti nagybajuszút vérbe
    tettem, hogy van olyan halfajunk, melynek a horgá-  áztatott szivacskockával fogott. Olyan mindegy, hogy
    szatában a bojlizás igazi áttörést hozhat, ez pedig a a hajszál végén egy vérlisztes bojli vagy vérbe ázta-
    márna. A nagy csali – nagy márna elmélet itt is mű-  tott szivacs fityeg-e. Sok barátom akasztott már boj-
    ködhet.                        lival harcsát, és jómagam is fogtam gyümölcs ízű go-
      Több indok is szól amellett, hogy kipróbáljuk a boj- lyóval szabályosan szájba harit. Nem állítom, hogy ez
    lit márnára. Egyrészt igazi sporthal – főleg, ha nagy az új harcsázó módszer, ami csodákat tesz, de azért
    méretűvel találkozunk – izmos felépítésű, másrészt a egy igazi nagybajszút nem utasítanék el.
    márna szája is kiválóan alkalmas a hajszálas csalizás- Tehát többfajta halra próbálkozhatunk hajszálas
    nál szokásos akadások számára. Kifejezetten szereti csalizással, ami több lehetőséget nyújt számunkra,
    az állati eredetű ennivalókat, főleg a sajtos dolgokat, a módszer határait kiszélesíti. Mint a pontynál, úgy
    ezt már tudjuk a hagyományos, folyóvízi pecázásból. minden más halnál is működik a nagyobb csali – na-
    Tehát, ha bojlit készítünk márnára, használjunk húst, gyobb hal elmélet. Természetesen nem százszáza-
    hallisztet vagy reszelt sajtot a gyártáshoz. Talán az lékos a szelekció – én is fogtam 30 mm-es bojlival
    etetés lehet az egyedüli macerás dolog, de ha kellő- méreten aluli pontyokat –, de az esetek többségében
    képpen nehezíteni tudjuk a kaját, és ezt a sodorvonal hozza a tőle elvárhatót.
    szélén tudjuk tartani, akkor már nagy baj nem lehet.  Azok számára is jól jöhet a hajszálas csalizás, akik
      Sajnos az igazán nagyméretű márnafajok nem ho- nem kifejezetten pontyra kívánnak pecázni. Megy-
    nosak hazai vizeinkben. A következő két márnafaj győződésem, ha a fentebb említett halak fanatikusai
    szerintem még fokozottabban megérdemelné a bojlis is repertoárjukba állítanák a bojlis horgászatot, egy
    „célzást”.                      még eredményesebb és sokszínűbb módszer lenne a
      Az egyik az Ibériai-félszigeten honos, pl. a Tajo fo- végeredmény. Arról már nem is merek írni, hány re-
    lyóban. A faj megnőhet 15-18 kg-ra is. Igazi csoda kord dőlne meg ezzel.
    ennek a szépséges halnak a látványa. Acélszürke szí-  Kívánom mindenkinek a legszebb fogásokat, külö-
    nével és – a márnához viszonyítva – óriási méretével nösen azoknak, akik mernek próbálkozni és kísérle-
    tökéletes célpont. A másik egy már sajnos csaknem tezni, akik ki merik taposni a valójában még járatlan
    vörös könyves faj, az ún. indiai márna. Ez a hal nyurg- ösvényeket. Tehát kalandra fel!
    aponty és márna kinézetű egyszerre, nagy pikkelyek-                         Né-   feketesügér horgászat pontyhorgászat
    kel, hatalmas szájjal és igen izmos felépítéssel. Kár,
    hogy mára sajnos már csak a Brahmaputra egy-két
    mellékfolyójában él. Remélem, a hozzá fűződő és
    már ráépülő horgászturizmus megmenti a fajt az
    utókor számára.
      A márna olyannyira nem ritka zsákmány a bojlira,
    hogy egy német barátomnak már többször készítet-
    tem bojlit a Rajnára, amit eredményesen használ.
    Egy másik német ismerősöm arról panaszkodott, ha
    a Neckar-folyón bojliznak, szinte nem múlik el nap
    anélkül, hogy több – ott Döbelnek hívott – domolykót
    ne fognának. Persze nem 20-30 dkg-osakat ám, sok
    közülük eléri a 2 kg-ot is! Csak kuriózumként írom le
    egy szintén német horgásztársam beszámolóját: az
    általuk bérelt tavakba kísérletképpen néhány, kb. 10
    kg-os tokot telepítettek. Azóta aztán a tó mélyebb,
    keményebb aljú részein szinte csak a tokhalakat le-
    het bojlival megfogni. Étvágyuk óriási, az óvatossá-
    guk viszont mínuszos előjelű.
      Végül ejtenék néhány szót a harcsáról. Többször
    hallani, hogy bojlival fognak harcsát. Simán felveheti
    a bojlit, pláne valamilyen hallisztes alapút. Termé-
    szetesen nem vitatom, az elsőrendű csali harcsára a
    hal és a műcsalik. Azért hadd jegyezzek meg egypár
    dolgot. Évekkel ezelőtt Juhász Gyula (nagy költőnk
    névrokona), a Szamos és a Felső-Tisza egyik legjobb
    pecása a maga által gyúrt, nagyméretű vérbojlival
    fogott rendszeresen harcsákat. A ledarált csirke szí-
    vét, máját korpával, liszttel és tojással összekeverte,

                                                          7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12