Page 6 - februar
P. 6

a továbbhúzást, a horog beleszúr a hal
    szájába, az ettől megugrik, és létrejön a  A tokfélék is szeretik a bojlit
    klasszikus önakasztás. A botspicc és az
    úszó közti zsinórt nem szabad teljesen
    megfeszíteni, némi játékot, mozgáste-
    ret kell hagyni, legalább a két ütköző
    közötti távolságnyit.
     www.horgaszkalandok.hu
      Ezt az úszóval kombinált önakasztós
    rendszert a compó valódi élőhelyén, az
    igen erősen benőtt vizeken, a növény-
    zet közötti lyukakban használják. Úszót
    azért használnak a nagy tömegű ólom-
    mal kombinálva, mert így az önakasztós
    rendszereknek megfelelően a horog jó
    helyre fog akadni – a száj alsó és oldal-
    só, húsos részébe –, hiszen az úszóig a
    szerelék felépítése teljesen azonos az
    ütköztetett bojlis módszerrel. Amikor
    simán csak úszóval használjuk a hajszá-
    las felszerelést, az akasztások jelentős
    részénél a horog a száj felső részébe fog
    akadni, ahol a sok csont miatt sokszor
    kevésbé tart jól. Nem nehéz a magya-
    rázat erre: az ólomnál a horog alulról
    akad, míg a sima úszónál a bevágásun-
    kig a horog csak egyszerűen bent van a
   pontyhorgászat szerűen ez felfelé irányuló erőhatás,
    hal szájában, de még nem akadt. A ka-
    pást észlelve mi bevágunk, és értelem-

    ami a szájpadlás felső része felé irányul.
    A horog pedig sokszor nem a megfele-
    lő részbe fúródik. Hogy miért kell akkor
    egyáltalán úszót is használni? Nos, a mi-
    előbbi bevágás miatt. Mert ha egy nö-
    vénynyiladékban horgászunk, a megugró hal igen rövid még jóval több esélyünk van a nyiladékban kifárasztani
    idő alatt úgy bevetheti magát a sűrűségbe, hogy igen a halat, mint a növény közül kibányászni.
    körülményes onnan kivezetni. Sajnos valamivel ké- A compóra már lehet célzottan bojlival pecázni.
    nyelmetlenebb így horgászni, hiszen a horgászat alatt Kezdhetjük a 14 mm átmérőjű golyóval, de a kiló fe-
    mindvégig figyelnünk kell az úszót. Aztán amikor az letti példányok számára már a 20 mm-es sem aka-
    teljesen eltűnik, jobb, ha rögtön cselekszünk, mert így dály. Compóra etetni csakis szemes ennivalóval kell,
                                        abból sem nagy mennyiséget.
                                        A bojlin kívül fűzött kukoricával,
     Compóra tudatosan is                         kenderrel, csicseriborsóval, sőt ki-
     lehet horgászni bojlival                       sebb vízicsigával is csalizhatunk. Je-
                                        lenlétével azonnal szembesülünk,
                                        amikor egész testével belekavar a
                                        puha aljzatba, és apró buborékok
                                        egész felhője jelenik meg a felszí-
                                        nen. Ekkor már csak idő kérdése a
                                        kapás.
                                         Viszonylag kevesen, és folyóví-
                                        zen azok is csak ritkán horgásznak
                                        bojlival. Pedig amellett, hogy mára
                                        csupán néhány nagy folyónk ma-
                                        radt az igazi vadpontyok utolsó
                                        mentsváraként, az amurok is egy-
                                        re nagyobb számban képviseltetik
                                        magukat folyóvizeinkben. Néha
                                        már talán túlzott arányokban is.

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11