Page 5 - februar
P. 5

A kezdetekben leginkább az amur volt az a  1. ábra
    halfaj, amelyik a bojlizás „járulékhalaként”
    a leggyakrabban jelentkezett. Mára már
    ott tartunk, hogy a legkönnyebben bojlival
    foghatjuk meg a legtöbb és legnagyobb
    amurt. De minden olyan halfajra bevet-
    hetjük, amelynek a mérete elég nagy, és
    a tápláléka hasonló a pontyéhoz. A mé-
    retekről csak annyit: egy nagy keszegnek
    nincs olyan méretű szájnyílása, mint egy
    pontynak, de ezt a bojli és természetesen
    a horog méretével kompenzálhatjuk.
      Nem szabad figyelmen kívül hagyni: a
    hajszálra nem csak bojlit fűzhetünk. Bár-
    milyen szemes csalit, akármilyen méret-
    ben felhasználhatunk. Ez a tény pedig fo-
    kozottan alkalmassá teszi a hajszálas mód-
    szert a más fajtájú halak horgászatára is.
      Talán kezdjük a legkisebb méretűekkel:
    bodorka, vörösszárnyú. Sajnos nem nő-
    nek többkilós méretűre, ezért igen ritkán
    foghatók bojlival. Fogásuk mégsem lehe-
    tetlen, de a felszerelés persze korántsem
    a hagyományos bojlizós cucc. Ezekre a
    fajokra leginkább egy waggler úszós fel-
    szerelés való, 10-12-es hajszálas horog-
    mérettel szerelve. Saját tapasztalatomból
    tudok idézni: általában compózás közben
    szoktam őket fogni, 50-60 dkg-os felső
    súlyhatárral. Én ennél a súlynál nagyobbat                                  pontyhorgászat
    csak képen láttam. A magam legnagyobb,
    fűzött csalis példánya egy 32 cm-es vö-
    rösszárnyú keszeg, melyet sajnos nem
    tudtam lemérni, de csodálatos téglavörös
    uszonyának és füstös, mélyarany pikkelye-
    inek látványa felejthetetlen maradt.         rog, 8-12-es. A pontyozásnál használt horgoknál jóval
      A következő két halfaj már akár többkilós méretben kisebb méretű horgokat ugyanúgy meg lehet kötözni
    is jelentkezhet: ez a dévér és az ezüstkárász. Ahol ezek- hajszálasra, csak a szilikon átmérőjének kell szűkebb-
    ből a halakból valóban megtalálhatók a nagyméretű nek lennie, és persze a hajszál is jó, ha a lehető legfino-
    példányok, nyugodtan bevethetjük ellenük a bojlit. mabb fonott zsinórból van, 0,04 mm-es.
    Persze kisebb, 10-12 mm-es méretben. A hús alapú és   Ha valakit ez esetleg nem elégít ki, vagy túl durvá-
    édes bojlik között nem látok különbséget, e két halfaj, nak találja, álljon itt egy Angliában kitalált módszer
    mindkettővel fogható. Célzottan nemigen van értelme direkt compóra: veszünk egy közepesen erős match-
    ezekre a fajtákra pecázni, de változatosságként igen jól vagy egy 1,5 LB-s, kifejezetten lágy, parabolás botot.
    jönnek a pontyok között.               A főzsinórra egy könnyű kristály-wagglert húzunk. Ezt
      Angliában az egyik legkedveltebb horgászhal a com- ütközőkkel fixen rögzítjük. Ezután egy fix, erős ütközőt
    pó. A szigetországi szaklapokban elég gyakran lehet teszünk rá, majd egy kb. 50-60 g-os bő furatú ólmot.
    találkozni döbbenetes méretű – 3-4 kg súlyú – „na- A főzsinór végére egy új ütköző, aztán egy kisebb for-
    rancsszeműekkel”. Az általában nagyon óvatos és fé-  gókapocs kerül. A forgóba kötik bele a 0,04 - 0,06-os
    lénk halakat már a legtöbb esetben bojlival fogják vagy fonott előkéből vagy szuper lágy, fonott előkezsinórból
    pontyozás közben, vagy tudatosan, bojlival compóra kötött 10-6-os hajszálas horoggal végződő előkét. Az
    horgászva. Az első jelentős tapasztalatokra Rod Hut- úszó fixen rögzített, az eresztéket úgy állítják be, hogy
    chinson tett szert, aki a St. Cassien tóban több, kifeje- az úszóból kb. 4-5 cm kiálljon. A két ütköző közti távol-
    zetten nagy compót zsákmányolt. A compó igen szere-  ság úgy 10-12 cm, és az ereszték kiállításánál az ólom
    ti az olajos mag alapú mogyoró- vagy kenderbojlit, de az alsó ütközőnél van. (1-es ábra) Szokásos működését
    a hallisztes golyó is ínyére való.          a kapás lefolyásával ismertetem:
      A compók ellen bevethetjük a hagyományos bojli  Amikor a hal felvette a csalit, és elindul vele, előbb az
    egy erősen felpuhított változatát: viszonylag vékony úszóból kiálló rész tűnik el, majd a felső ütköző a főzsi-
    zsinór, 40-60 g-os ólom és könnyű, kisebb méretű ho- nórra húzott ólomhoz ér. Ekkor a felső ütköző blokkolja

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10