Page 13 - februar
P. 13

majd visszahajlítva az így keletke-
                                        zett 3 szálra 4-5 menetet készítünk
                                        visszafelé, és a keletkezett hurkon
                                        átbújtatjuk a főszálat. A legfonto-
                                        sabb mozzanat a csomó rögzíté-
                                        se. Nagyon ügyeljünk arra, hogy
                                        a menetek szép sorban legyenek,
                                        és máris kész egy nagy csomótű-
                                        rő képességgel rendelkező kötés.
                                        Hozzáteszem, nagy türelem és sok
                                        gyakorlás szükséges hozzá.                                        BLOOD CSOMÓ

                                        Amikor nincs nálunk forgó, vagy
                                        két zsinórt kellene összekötni, ak-
                                        kor én a két középszál kivezetéses
                                        Blood csomót használom. Az előke
    MEGERŐSÍTETT VAGY MÓDOSÍTOTT             felkötésére is használom, ha nincs forgóm. A két szá-
    CLINCH CSOMÓ                     lat szembe egymás mellé teszem és az egyik zsinór-
                               ra 3-4 menetet tekerek, majd a szálat visszahajtom
    Az egyik legegyszerűbb, könnyen elsajátítható kötés- alulról a két szál találkozásához, és ugyanezt teszem
    forma, ami emellett nagyon biztonságos még a vékony a másik szállal, csak ellentétesen rakom a meneteket
    zsinóroknál is. A zsinór végét átvezetjük a karikán, majd és felülről hajtom vissza a szálak találkozásához. A fö-
    4-5 alkalommal körbetekerjük a főszálon, visszabujtat- lösleges szálakat zsinórvágó csipesszel távolítsuk el.
    juk a fülnél keletkezett keresztben, és átbújtatjuk az így Zsinórok összekötésére is ezt a kötést használom.
    kialakult hurkon. Ezután a meneteket szépen egymás
    mellé rendezve húzzuk meg a főszálat és kész egy biz- ÜTKÖZŐ KÖTÉSE
    tonságos erős horogkötés. A fölöslegesen megmaradt                              finomszerelékes horgászat
    szárat a csomó fölött vágjuk le. Nagyon ügyeljünk arra, Amikor csúszóra szereljük a waggler úszót és nincs kéz-
    hogy a menetek egymás mellett szép sorban legyenek, nél ütköző, jól jöhet a következő egyszerű csomó. Le-
    ne keresztezzék egymást, mert az a zsinór elvágódá-  het kötni vastagabb zsinórból, cérnából stb., ami nem
    sához vezethet. Ugyanezt a kötést lehet alkalmazni a csúszik a monofil zsinóron. Arra figyelni kell, hogy a
    forgóknál is. Mellesleg jegyzem meg, hogy horgász ba- csomó meghúzásakor vizezzük be.
    rátaim a fonott zsinóroknál is ezt használják.     Egy jól megkötött megbízható csomó sok bosz-
                               szúságtól menti meg a horgászt. Tiszteljük és adjunk
    HERKULES CSOMÓ                    esélyt a halaknak!
                                                     Losonczi
    A clinch csomónál van egy
    sokkal erősebb és bizton-
    ságosabb kötés, ez a ré-
    gen elfeledett Herkules
    csomó. Azért nem hasz-
    nálják, mert sokkal bonyo-
    lultabb kötési mód, mint
    a clinch és sok gyakorlás,
    valamint jó kézügyesség
    kell hozzá. Az egyik legbiz-
    tonságosabb kötés, hiszen
    itt nem egy főszálra kötjük
    a csomót, hanem, mint a
    rajzon látható 3 szálra. Ez
    a zsinór elnyíródásának
    veszélyét csökkenti szin-
    te a nullára. A fülön két-
    szer átvezetjük a zsinórt,
    ügyelve arra, hogy szál
    ne keresztezze egymást,

                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18