Page 11 - februar
P. 11

sügérhorgászat

    a lebegő fej hatására a twister test lassan felemelkedik, ösztönözze. Ennek a technikának az előnye az, hogy a
    és csak akkor merül el ismét, amikor újrakezdjük a visz- bot spicce a víz felszíne felett van, és ezért szorosabb
    szatekerést. Természetesen a hagyományos twisterfejjel a kapcsolat a műcsalival. Ezzel a módszerrel a kapás
    történő horgászat szintén eredményes, és a kezdőknek akkor is lehetséges, ha a műcsali áll, vagy éppen lefe-
    talán ez a legegyszerűbb módszer. A fej súlyát annak lé süllyed. Ilyenkor csak egy gyenge húzást, vagy re-
    alapján határozzuk meg, hogy milyen messzi vagy mi-  megést érzünk a horgászzsinóron.
    lyen mélyen akarunk horgászni. Hogy milyen színt hasz- Amikor a víz meleg és a halak aktívak, gyorsabban
    náljunk, azt a hal dönti el, ezért amíg rátalálunk a meg- is vontathatjuk a csalit, mint ahogy azt a hideg vízben
    felelőre, többet is ki kell próbálni. Napszakonként változ- szokás. Jobban észre lehet venni ilyenkor a kapást is.
    hat, hogy melyik színek a hatásosak. A sárga, a fehér és Mikor hideg van, a sügerek lusták, ezért igen fontos,
    a piros szín azonban sok vízben sikeresen alkalmazható. hogy a csalit a lehető leglassabban vontassuk. Ez - füg-
      A twister visszacsévélésének (vontatásának) több getlenül attól, hogy milyen műcsalival horgászunk - a
    mozzanata van: ha szabályos időközönként emelget- hideg időjárás minden formájára igaz.
    jük a bot spiccét, akkor a twister „ugrál” a fenéken.  Léteznek illatosított twisterek is, melyek nagy
    Vigyázat: sok esetben a támadás akkor történik meg, előnye, hogy a halak nem lökik ki őket olyan gyorsan,
    amikor leengedjük a bot spiccét és a twister a fenék mint a szokásos műcsalikat. Az illatosított twisterek,
    irányában, lefelé lebeg, vagy a lebegő fej esetén, akkor, amelyek igen hatékonynak bizonyultak a sügérhorgá-
    amikor éppen felfelé emelkedik. Ilyenkor a zsinór nem szatban, számos színben és formában kaphatók. Az il-
    feszes és jó résen lenni.               latosított twisterek akkor is képesek felkelteni a halak
      A twisterező horgászat tehát nagy koncentrálást érdeklődését, és aktívabbakká tenni őket, amikor a ha-
    igényel. A vontatás közbeni szünetek és a twister saját lak lassúak és érdeklődésük nehezen kelthető fel.
    mozgása legtöbbször elég ahhoz, hogy a halat kapásra                     Bartha Zsolt

                                                          11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16