Page 10 - februar
P. 10

sos lehet a sügérnél is. A sügérek sokszor ráharapnak  A lebegő wobbler, amely akár
    olyan támolygó villantókra is, amelyek csaknem akko- nagyon mélyre is lesüllyedhet,  A villantó
    rák, mint maguk a sügerek. A támolygó műcsali nagy nagyon sokoldalú műcsali lehet.   bevált csali a
    előnye, hogy nagy távolságra lehet dobni velük, így Ha visszafelé csévéljük a zsinórt  sügérhorgá-
    amikor a sügért keressük, nagyobb távolságokat le le- lebukik, és amikor abbahagyjuk a  szatában
    het fedni vele. A támolygó lényege az, hogy vontatás csévélést, fellebeg a víz felszíné-
    közben a sérült prédát tudjuk vele imitálni, aminek re. A lebegő wobblerek használa-
    az agresszív sügér csak igen nehezen tud ellenállni. A ta a sekély vizekben javasolt, így
    kis körforgók rendszerint biztos tippnek mondhatók a tehát ha a wobbler feneket ért, a
    sügér megakasztásához. ha viszont egyetlen hal sem visszacsévélést abbahagyva újból
    reagál, minden ok megvan rá, hogy a körforgónkat tá- a felszínre jön. Ez a lépéssorrend
    molygókra cseréljük. Eredményessé válhat a horgászat megismételve azt eredményezi,
    menete, ha olyan változtatásokat hajtunk végre, mint hogy több különböző mélységet is
    például a műcsali méretének a növelése és a vissza-  le lehet fedni, és ezalatt a wobbler
    tekerés sebességének a növelése. A támolygó vonzó szabálytalan mozgása felkelti a sü-
    mozgása olyan ösztönző lehet, ami a lomha és nehéz-  gér figyelmét.
    kes nagy sügért is támadásra ösztönzi. És ki ne szeret- Az elmúlt néhány év alatt a
    ne egy igazán nagy sügeret fogni....         twisterező horgászat igazán nagy
      A sügér wobblerrel történő horgászata talán né- fejlődésnek indult. Ez főként an-
    mileg eltúlzottnak tűnik, azonban a wobblernek min-  nak a ténynek köszönhető, hogy
    dig megvolt a maga helye a sügérhorgászok műcsalis a twister viszonylag olcsó műcsa-
    dobozában. A nagyon könnyű csalikkal való horgászat li, ám a legfőbb ok mégis az, hogy
    áttörése óta a kis wobblereket mind a sügér, mind a igen hatásos. A használati techni-
    pisztráng horgászatánál kicsit elhanyagolják. A wobb- kájuk szintén fejlődött és vannak
    ler igen hatásosnak bizonyul a nagyobb sügérek hor-  olyan szerelési módok, amelyek a
    gászatánál is.                    twister hatékonyságát még tovább
   sügérhorgászat www.horgaszkalandok.hu
                               növelik. Korábban csak a súlyozott
                               fejet használták, manapság sokan
     Felszíni wobblerre
                               Páternoszter-szereléket is használ-
     jött szép sügér
                               nak vele.
                                Az utóbbi időben a twisterek-
                               nél alkalmazott formák száma is
                               megnövekedett. Ha sügérre hor-
                               gászunk, az erős, vibráló farkú és
                               az ide-oda mozgó, úgynevezett
                               „Shad” testek talán a leghatáso-
                               sabbak. Viszont a féregszerű tes-
                               tek, Páternoszter-szerelékkel ellátva igen hatásosnak
                               bizonyultak - többek között - a hideg vizekben lévő ér-
                               dektelen sügereknél. A féreg alakú twisterek hosszú-
                               ak, testük egy része gyakran a horogrésztől túl mesz-
                               sze vannak, azaz nem ott, ahol a hal harap. Ez esetben
                               hatásosabb, ha a zsinórt előbb egy fűzőtű segítségével
                               keresztülhúzzuk a twisteren, és miután rákötöttünk
                               egy nagyméretű horgot óvatosan húzzuk bele a horgot
                               a twisterbe. Ezzel a módszerrel a hosszú szilikon testbe
                               bárhová behúzható a horog, de ezt a technikát nyu-
                               godtan kipróbálhatjuk egy sima twisteren (grub) is.
                                A Páternoszter-szerelékkel a műcsalit lassan is vissza
                               lehet tekerni, anélkül hogy az megfeneklene az aljnö-
                               vényzetben. Egy 10 centiméteres twisterhez a 1-1/0-
                               s horogméret a megfelelő, viszont az ólomnehezék
                               súlyát annak alapján kell meghatározni, hogy milyen
                               messzire kívánunk dobni, és hogy milyenek az áram-
                               lások és a szél. Lehetőleg minél kisebb súlyt kell alkal-
                               mazni, rendszerint az 5-15 gramm közötti nehezékek a
                               legjobbak.
                                A twisterezés egyik változata a lebegő fej használata.
                               A lebegő fejes visszatekerés alatt, ha szünetet tartunk,

  10 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15