Page 9 - szeptember
P. 9

Egyből eszembe jutott egyik horgászmesterem taná-  olyan helyzet is, amikor a kapás a twister ereszkedése-
    csa: a csalihalat hosszú, ólom nélküli előkével kell felkí- kor jelentkezik. Ilyenkor lehet a legnehezebben észre-
    nálni azért, hogy a csali felfelé mozgását ne akadályoz- venni a kapást. Itt csak a zsinór figyelése segíthet.
    za. Tehát a twisternek, csak utánoznia kell a hal feltörő  Ha egy „zöld lovag” harap, a botvég hajlása lágyan
    mozgását. Sekély vízben, a parttól mintegy bothossz- visszafogja a „mártogatást”. Jobb ilyenkor, tapasztala-
    nyira eltávolodva, ez semmi gondot nem jelentett. A taim szerint egy hosszabb botot használni, amely teljes  sügérhorgászat
    következő fél órában már nem panaszkodhattam, hogy hosszában hajlik.
    kevés a kapás. A sügér-óvoda felfedezte, milyen a titok-
    zatos vízen túli világ.                A PARAFÁS SZERELÉK 2-ES MÓDSZER
     Helyet változtattam, és egy nagyobb twistert szerel-
    tem fel, de egyetlen olyan sügért sem fogtam, ami elég  Ezt a megoldást egy sajátos szerelék jelenti, amely egy
    öreg lett volna ahhoz, hogy az ember konyhájában sze- gyorsan emelkedő twisterből és egy pergetőbotból áll.
    rezzen tapasztalatokat. Ezt azzal magyaráztam, hogy a Csak ezek segítségével lehet kivitelezni a módszert. A
    csali meredek, gyors mozgása – ami a sekély vízben a szerelék előállításához még szükségünk van egy darab,
    kapásokhoz vezetett – egyáltalán nem lehetséges a mé- a szakkereskedésekben is kapható, úszófejes twister-
    lyebb vízben, néhány méterre a parttól, mivel a twister horogra is. Mivel a horgokra ható felhajtóerő túl kicsi
    túl ferdén és túl mélyen haladt.           – ezért a szerelékünk összeállításakor némi barkácso-
                               lásra van szükség.
    TWISTER „MÁRTOGATVA”                  Közvetlenül a főzsinórra előbb egy legalább 20 g-os
                               csúszó ólmot teszünk, a zsinór végétől mintegy 50 cm-
     A következő horgászatainkat kizárólag ennek a prob- re rögzítjük, egy (könnyű!) stopperrel. Azután követ-
    lémának a megfejtésére szenteltük, és az eddigi pecázá-
    saink során három nem szabványos megoldás adódott:

    1-ES MÓDSZER


     Ha a nagyobb sügerek partközelben tartózkodnak,
    akkor twisteremet egy 4,40 méter hosszú, gyűrűzött
    botra szerelem. Messzire történő dobásról szó sincs,
    csak „belógatom” a vízbe a bot vége alatt és felhúzom.
     Ajánlatos „táncoltatni” a twistert. Ki kell tapasztal-
    nunk, hogy milyen mozgások hozzák izgalomba a sü-
    gereket. Ez lehet enyhe húzogatás, különböző vízmély-
    ségekben, ám többnyire a legelőnyösebb, ha vízközt
    hajtjuk végre a gyors emelkedést. Ne feledjük, lehet

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14