Page 8 - szeptember
P. 8

Sügeres


     www.horgaszkalandok.hu


      trükkök     Azt mindenki tudja, hogy a sügér az egyik leg-   csak véletlenül tévedt két fejletlen sügér. Mindkettő
    mohóbb halunk, de azt, hogy mohóságát legjob-     közvetlenül a lábam előtt harapott a horogra, az utol-
    ban a felfelé mozgó csali hozza ki, azt nem. Pedig  só dobásoknál. Normál esetben, ezért a helyzetért
    így van. A sügér akkor lesz igazán csak mohó,     egyszerűen az úszós szerelékre tűzött csontikat okol-
    ha a zsákmány felfelé mozog. Az a horgász, aki    tam volna. De a szerelék a pincében volt, a csontik a
   sügérhorgászat legfinnyásabb sügért is kapásra késztetheti.  szabadnapos volt.
    „liftezteti”, vagyis fel-le mozgatja a csaliját, az a szakkereskedő hűtőjében pihentek, a kereskedő pedig
                                A mostoha körülmények csak két lehetőséget kínáltak:
      Horgászataink során, általában a horgászvizek a összecsomagolni vagy gondolkozni. Az utóbbi mellett
    legbarátságtalanabb arcukat mutatják, vagyis nem döntöttem. Pontosan rekonstruáltam magamban a két
                               kapást, és azután csak „leengedtem” a twistert, közvet-
    adnak halat. Legutóbbi horgászatom során is tapasz-
    taltam ezt a jelenséget. Azon a napon nem történt lenül a bot vége alá, a vízbe. Néhány percig lágyan tán-
    más, mint hogy az egyébként horgászat szempontjá- coltattam a fenék fölött, majd ezt követően a víz közepe
    ból megbízható sügérek, egész nap csak a hideg vál- táján is. Semmit sem éreztem. Rezignáltan ki akartam
    luk pikkelyeit mutogatták nekem, és engem, mint a venni a vízből a twisteremet, amikor tenyérnyi sügér
    pergetőhorgász képviselőjét, teljes ignoranciával ke- támadt neki. Aha, a sügér olyan zsákmányt szeret, ami
    zeltek. Egész napos horgászatom során twisteremre gyorsan emelkedik a vízfelszín felé!  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13