Page 7 - szeptember
P. 7

A VÍZ ALATTI
                                        TÉNYEZŐK


                                         A zátonyok, homokpadok, árkok
                                        általában nagyon gazdagok ter-
                                        mészetes táplálékban, ezért ennek
                                        köszönhetően a halak nagy része is
                                        ezen a helyen található. Kezdetnek
                                        tanácsos minél több ilyen szerkeze-
                                        ti elemet találni, ami igen kemény
                                        munka, feltéve ha nem rendelke-
                                        zünk csónakkal vagy radarral.


                                        A TERÜLET DOMBOR-
                                        ZATI FELÉPÍTÉSE

                                        Nagyon fontos a körülöttünk fek-
                                        vő dombok jelenléte, hiszen ezek
                                        megtörhetik a szelet és ezzel meg-
                                        könnyíthetik a horgászatot. Ha a
                                        horgászhely kiválasztásakor meg-
                                        próbálunk odafigyelni ezekre a dol-
    Nagy víz nagy ponty                           gokra, biztos vagyok benne, hogy
                               sikerrel járunk. De a legfontosabb mindig az, hogy
    AZ ETETÉS MILYENSÉGE                 keressük a táplálékban gazdag helyeket és tapasztalni
                               fogjuk, hogy a halak is ott lesznek.
     Ugyanazok az észrevételek érvényesek az etetés mi-                     László Attila
    lyenségére vonatkozóan is, mint a horgászat milyen-
    ségénél. Általában ez nem okoz problémát, de azzá
    válhat, ha körülöttünk mindenhol faágak és bokrok                               pontyhorgászat
    vannak, melyek akadályoznak az etetésben.

    A HORGÁSZHELY
    ELÉRHETŐSÉGE


     Hogyan lehet megközelíteni a kiszemelt horgászhe-
    lyet? Emlékszem, mikor elkezdtem horgászni az egyik
    közeli bányatavon kiszemeltem egy helyet (egy öblöt),
    csak az volt a probléma, hogy még senki sem horgá-
    szott azon a részen és egyszerűen lehetetlennek tűnt
    a megközelítése a sűrű partmenti növényzet miatt.
    Ezért egyik horgásztársammal egy teljes napot szen-
    teltünk arra, hogy egy járható alagutat vágjunk a nö-
    vényzetbe, de ugyanakkor arra is figyelnünk kellett,
    hogy ne legyen túl feltűnő más horgászoknak. Végül
    is megérte az erőfeszítést, mert a hely egész nyáron va-
    lóságos „aranybánya” volt a számunkra.

    A TERMÉSZETES TÁPLÁLÉK
    JELENLÉTE


     Keresd meg az élelemforrást és megtalálod a halakat!
    A nagy tavakban léteznek teljesen üres, azaz táplálék-
    ban nagyon szegény helyek. Ezek azok a helyek, ahol
    a fenék teljesen egyenletes, nincsenek akadók, bedőlt
    fák vagy hiányzik a víz alatti növényzet. Ha a helyzet
    arra kényszerít, hogy ilyen helyeken horgásszunk, ak-
    kor csak a legjobb etetőanyaggal és etetési technikával Ne feledjük, nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog a hor-
    érhetünk el sikereket.                gászhely gondos megválasztása!

                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12