Page 6 - szeptember
P. 6

www.horgaszkalandok.hu   pontyhorgászat leteken sok természetes táplálék gyűlik össze: kagylók, radt helyek nem mindig a legjobbak, de sokszor nem
    A horgászok által gyakorolt nyomás meghatározó tényező a pontyok viselkedésében


    ivadékok, algák stb.
                               marad más lehetőség, éppen ezért fontos minél többet
                               tudni az adott tóról, ugyanis ha kellőképpen fel vagy
    A MEGFELELŐ HORGÁSZHELY
                               készülve, nem leszel lesújtva, amikor azt látod, hogy a
    KIVÁLASZTÁSA

                               IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK
     Nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog a horgász- kedvenc helyed már foglalt.
    hely gondos megválasztása, a már említett tényezők
    alapján. Ideális az lenne a horgászok számára, ha bár- Az erős szélnek nagy befolyásoló ereje van a nagy ta-
    melyik tetszőleges helyen lehetne eredményesen hor- vakon. Sőt azt is kimerem jelenteni, hogy a szél annál
    gászni. A valóságban azonban ennél bonyolultabb. A fontosabb, minél nagyobb a tó. A csapadék is jelentős
    parton mindig vannak más horgászok is, néha meg-   szereppel bír, hiszen befolyásolhatja a tó vízszintjét és
    lepően sokan. Nagyon rosszul esik, ha előre felké-  átláthatóságát, ami automatikusan magával vonza a
    szülsz és eltervezed, hogy milyen lesz egy adott helyen halak viselkedésének változását. Nem biztos, hogy egy
    a horgászat és amikor odaérsz már foglalt, pedig ez esős napon ugyanazon a helyen tartózkodnak a halak,
    az egyetlen szabad hétvégéd. Éppen ezért előnyös az mint egy átlagos napsütésben.
    egész tavat jól ismerni, nem csak azt a bizonyos egy-
    két helyet.                      A HORGÁSZAT MILYENSÉGE
     Íme néhány tényező, mely befolyásolja a helyválasz-
    tást: a horgásztársak jelenléte, időjárási körülmények,  Ezen nem a parkoló közelségét értem! Az igazság az,
    a horgászat milyensége, az etetés milyensége, a hor- hogy a legnépszerűbb helyek általában azok, amelye-
    gászhely elérhetősége, a természetes táplálék jelenléte, ket könnyű megközelíteni. Ez szerintem nem egy tu-
    a víz alatti tényezők, a terület domborzati felépítése. dományos megközelítése a dolgoknak. Van azonban
    Most pedig néhány szót mindegyikről:         néhány dolog, amit mindenképpen figyelembe kell
                               venni: Mennyi időt akarsz eltölteni a vízparton? Van-e
    A HORGÁSZTÁRSAK JELENLÉTE               megfelelő sátorhely? Milyen a kiválasztott horgász-
                               hely? Lehet-e problémamentesen dobni? Van-e hely
     Amint már láttuk az intenzíven horgászott tavakon a fejed felett, hogy hosszú botot használhass? Ezeket
    aszerint választunk horgászhelyet, hogy mi marad már előre át kell gondolnod, hogy ne a vízparton kell-
    szabadon. A kedvenc helyed valószínűleg mások ked-  jen rádöbbenj arra, hogy talán az ilyen „apróságokon”
    vence is lesz, ezért legtöbbször foglalt. A szabadon ma- múlhat a horgászat eredményessége.

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11