Page 5 - szeptember
P. 5

ellent mondani, de én sosem ha-
                                          nyagolom el a szélvizeket sem.
                                          Sok  sikeres pontyhorgász
                                          olyan nagy tavakban horgászik,
                                          amelyekben csupán néhány
                                          nagyon nagy ponty van. Ezek
                                          a példányok válnak célpontja-
                                          ikká, taktikájuk pedig hosszú
                                          várakozásból áll, kapások nél-
                                          kül, annak reményében, hogy
                                          kifogják a kiszemelt halat. Be
                                          kell vallanom, hogy ez a fajta
                                          horgászat nem nekem való, de
                                          tisztelem ezeket a horgászokat,
                                          mert képesek hónapokat tölteni
                                          a parton egyetlen hal miatt.
                                           Egy előző cikkemben írtam
                                          már a partmenti horgászatról,
                                          és hogy őszinte legyek, ezek
                                          azok a helyek, amelyeket először
    Minden tó nagynak mondható, ahol egy 120 méteres dobás nem ér el a közepéig próbálok ki egy ismeretlen tó
                                          esetében. Véleményem szerint
     Íme egy példa. Életemben először horgásztam egy minél távolabb horgászol a parttól, annál kevésbé vagy
    ígéretesnek mondható nagyméretű tavon. Egyből ész-  hatékony, így hát az egész stratégiám a kis távolságon
    revettem, hogy a benne lakó nagy pontyok nagyon na-  való horgászaton alapszik.
    ivak. Már első alkalommal sejtettem, hogy merre ve-  Egy tó „feltérképezésekor” nem csak az aljzat felépítését
    zet az útvonaluk, és a következő horgászatok lehetővé kell figyelembe venni, hanem a külső viszonyokat is,
    tették, hogy jól kiismerjem a vizet. Később, amikor a mint például a kisebb öblök, beszakadt partszakaszok,
    tó már népszerűbb lett és több volt a horgász, azonnal vízbedőlt fák, régi víz alatti építmények. Ezeken a terü-
    észrevehető volt, hogy a pontyok is megváltoztak, óva-                            pontyhorgászat
    tosabbak lettek. A sekély vízben, ahová sütkérezni jár-
    tak a kezdetekkor, könnyű volt 6-7 példányt fogni egy
    délután. Akkoriban még látni lehetett a halakat, amint
    úszkáltak a víz felszínén és szinte minden jó helyre do-
    bott csali hozott egy kapást.
     Hogy néztek ki a dolgok néhány év múlva? A pontyok
    már nem jöttek ki a sekély vízbe, mint régen, még nap-
    sütésben sem. Azok a példányok, amelyek mégis kime-
    részkednek a mélyből, azok túl óvatosak voltak és nem
    volt könnyű észrevenni őket. A halak megtanulták,
    hogy vigyázniuk kell magukra, mert a part közelében
    veszély leselkedik rájuk. Sokszor képesek a leghihetet-
    lenebb helyekre is visszavonulni a horgászok elől.
    Egy tó feltérképezése nem hajtható végre tiszta gon-
    dolkodás és pozitív hozzáállás nélkül. Persze még így
    sem könnyű, hiszen egy nagy víz megismerése hetekig,
    néha hónapokig tartó erőfeszítésbe kerül. Hosszú órá-
    kat kell a parton eltölteni és figyelni kell minden apró
    részletre. Ezt a tapasztalatot semmilyen elméleti tudás
    nem helyettesítheti. Még a sikertelen napokon is sokat
    lehet tanulni az adott vízről.
      Nézzük, melyek az első lépések, amelyeket meg kell
    tennünk a nagytavi horgászat esetén. Először is meg
    kell találni a természetes táplálékban gazdag területe-
    ket, információkat kell gyűjteni más horgászoktól, ku-
    tatni kell az aljzatot a jelző úszó segítségével. Általában
    azon horgászok nagy része, akik először horgásznak
    nagy tavakon, azt feltételezik, hogy a halak a lehető leg- Kérdezzünk meg más horgászokat a kiszemelt tó tulajdon-
    távolabb tartózkodnak a parttól. Nem akarok én ennek ságairól

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10