Page 4 - szeptember
P. 4

Pontyozás nagy


                 tavakon
     www.horgaszkalandok.hu
      Előző számunkban a kis tavak pontyairól ír-    nagyokat. Az első és legfontosabb észrevétel az, hogy
    tam, tehát itt az ideje, hogy a nagyméretű tavak-   nagy víz esetében nem hagyhatjuk elbátortalanítani
    ról is írjak néhány sort. Ezen cikk témája az adott magunkat a nagysága által. Sok időbe telik kiismerni,
    víz megértésének bonyolult művészete. Milyen     de ha figyelmesek vagyunk, sikerül és biztosan megéri.
    tényezők befolyásolhatják a nagy vizeken való Ha megijedünk és visszalépünk, vesztett ügyünk van.
    horgászatot, hogy lehetünk sikeresek ilyen vize-   Ilyen egyszerű.
    ken?                          Tanulmányozva a tavat és kikérdezve más horgászo-
                               kat, akik már ismerik, képet kaphatunk a pontyok vi-
     Mit értünk nagy víz alatt? Egy 50 hektáros ovális tó selkedéséről: hol táplálkoznak, hol hancúroznak és hol
    nagynak mondható, de egy kerek 25 hektáros is az. csinálják mindkettőt egyszerre. A pontyoknak szoká-
    Néha egy hosszanti tó kissebnek tűnik, mert a szem-  saik vannak, és ha a horgászok által nincsenek túl nagy
    közti part közel van. 50 hektár mégis jelentős felület, nyomásnak kitéve, akkor mindennap ugyanazokat a
    úgyhogy ne hagyják magukat becsapni. Éppen ellen-   természetes élelem „raktárakat” fogják látogatni. A
    kezőleg a 25 hektáros kerek tó nagyobbnak néz ki, mert nagy tavakon tapasztalható, hogy vannak árkok, mé-
   pontyhorgászat harmadát sem fedi az ösztávolságának. Szerintem min- nak és vannak olyanok, melyek csak az év egyes szaka-
                               lyedések, melyek folyamatosan jó eredményt produkál-
    messze van a túlsó part és egy 120 méteres dobás egy-
    den tó nagynak mondható, ahol egy 120 méteres dobás szaiban adnak halat.
    nem ér el a közepéig. Az is nagynak számit, amit nem
                                A horgászok által gyakorolt nyomás meghatározó
    lehet megkerülni 1 óra alatt. Még egy 7 hektáros tó is tényező a pontyok viselkedésében. Akinek lehetősége
                               van a kezdetektől megismerni egy mesterséges halas-
    lehet nagy, ha majdnem négyszög alakú.
    Mint már az előző cikkemben is olvashatták, kedvelem tavat, az láthatja, hogyan gyengül termelékenysége a
    a kis tavakat, de ez nem jelenti azt, hogy elutasítom a horgászok számának növekedésével.    A Balaton – egy igazán nagy víz

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9